News

TV licences for over-75s

A considerable amount of interest appears to have been generated by the BBC’s announcement after the completion of its consultation.  We thought that the following background may be helpful.  We shall be publishing some further information on Pension Credits and eligibility shortly.

Gwybodaeth - Pension Credit

Mae credyd pensiwn yn fudd-dal seiliedig ar incwm sy’n cynnwys dwy ran – Credyd Gwarant a Chredyd Cynilion.

Mae’r Credyd Gwarant yn ychwanegu at eich incwm wythnosol os yw hwnnw yn llai na £167.25 (ar gyfer pobl sengl) neu £255.25 (ar gyfer cyplau).

Information on Pension Credit

Pension credit is an income-related benefit made up of 2 parts - Guarantee Credit and Savings Credit.

The Guarantee Credit tops up your weekly income if it’s below £167.25 (for single people) or £255.25 (for couples).

Mae hi’n 75 mlynedd eleni ers Glaniadau D-Day.

Ar 6ed Mehefin 1944, cychwynnodd Ymgyrch Overlord.  Enw’r ymgyrch filwrol hon a gynhaliwyd ar y cyd gan y Cynghreiriaid, o dan arweiniad y Cadfridog enwog o America, Dwight Eisenhower, yw Glaniadau D-Day neu Laniadau Normandi. Dyma oedd yr ymosodiad mwyaf o’r tir a’r môr mewn hanes.

This year is the 75th Anniversary of the D Day Landings.

On 6th June 1944 Operation Overlord commenced.  This combined allied military operation, led by the famous American General, Dwight Eisenhower, is known as the D-Day Landings, or the Normandy Landings and was the largest amphibious assault in history.