News

Both Parents Matter

Ddydd Gwener 14 Mehefin, mynychodd Guto sesiwn arbennig o “Both Parents Matter” ynghyd â’i gydweithiwr y Ceidwadwr Cymreig Mark Isherwood i glywed am brofiadau personol roedd cymaint o aelodau'r BPM eisiau eu rhannu o’r Llysoedd Teulu.

Both Parents Matter

On Friday 14th June, Guto attended a special session of “Both Parents Matter” along with Welsh Conservative colleague Mark Isherwood to hear of first hand experiences of the Family Courts that many members of BPM wanted to share.

Rotary Club News - Chernobyl Children Lifeline North Wales

Our active local Rotary Club have a special project this month.  They are to be the hosts for a day of entertainment and fund for visiting children from Chernobyl.  Below is their press release about this day which is 25th June along with the itinerary.

Chefs’ association takes Wales’ craft butchers under its wing

The Welsh Culinary Association was formed in June 1993.  It has been re-branded and now known as the Culinary Association of Wales exists to promote excellence in the art of professional cookery within Wales.  The Association is a partnership of Professional Chefs and Caterers whose mission is to

Trwyddedau Teledu dros 75

Mae’n ymddangos bod llawer o ddiddordeb wedi cael ei greu gan gyhoeddiad y BBC ar ôl iddo gwblhau ei ymgynghoriad.  Roeddem yn meddwl y gall y cefndir canlynol fod o gymorth.  Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth ynglŷn â Chredydau Pensiwn a chymhwysedd cyn bo hir.