News

Apply to the Winston Churchill Memorial Trust

The Winston Churchill Memorial Trust runs the Churchill Fellowships, a unique programme of overseas research grants. These support UK citizens from all parts of society to travel the world in search of innovative solutions for today’s most pressing problems. 

Heartland Coffee coffee shop opening with Cllr. Sam Rowlands.

Aberconwy MP Guto Bebb, AM Janet Finch-Saunders, Leader of Conwy County Borough Council Cllr. Sam Rowlands and Deputy Mayor of Llandudno Cllr. Harry Saville attended the opening of Heartland Coffee's new coffee shop in Llandudno. Click the headline to find out what Guto and Sam had to say.

UDA Diwrnod Annibyniaeth – 4 Gorffennaf 1776

Beth sy'n dod i'r meddwl pan fyddwch chi'n clywed yr enw Saesneg – Independence Day.  Beth am y ffilm o 1996, neu atgofion melys am noswaith boeth o haf yn Stadiwm Wembley yn 1985 yn gwrando ar Bruce Springsteen yn canu Independence Day?   Beth bynnag sy'n dod i'r meddwl, bydd 90% ohonom ni'n ei

Ymweliad y Roteri a safle’r Awyrlu yn y Fali

Mae’n bleser mawr gennyf fod yn gallu rhannu gyda chi yr amrywiol weithgareddau, clybiau, diddordebau a gwaith ymgysylltu â'r gymuned sy’n digwydd yn ein hetholaeth.  Rydym yn arbennig o ddiolchgar i’r mudiadau sy’n sicrhau ein bod ni'n cael yr wybodaeth ddiweddaraf, a phan fydd hynny’n briodol,

Rotary visit to RAF Valley

It is a great pleasure to be able to share with you the varied activities, clubs, interests and community engagement that happens in our constituency.  We are particularly grateful to those organisations that ensure we get regular updates and where appropriate, we share them.  You are most welcom