News

Croesfan Deganwy - y Diweddaraf

Yn dilyn cyfarfod Guto gyda adran ERF Cyngor Bwrdeistref Conwy yn ddiweddar, maent wedi rhoi diweddariad i Guto ac mae i’w weld yn llawn isod.

 

Deganwy Crossing - Update

Following Guto’s recent meeting with Conwy Borough Council’s ERF department they have provided Guto with an update that we have reproduced in full below.

 

Wyn Roberts MP

Ganed Ieuan Wyn Pritchard Roberts (Wyn) yn Llansadwrn, Ynys Môn yn  1930.  Gweinidog oedd ei dad ac roedd y teulu’n byw yn y Tŷ Capel. Aeth i Ysgol Sirol Biwmares cyn ennill ysgoloriaeth i Ysgol Harrow yn Llundain.

Wyn Roberts MP

Ieuan Wyn Pritchard Roberts (Wyn) was born in Llansadwrn on Anglesey in 1930.  His father was a Minister and they lived in Ty Capel. He attended Beaumaris county school and won a scholarship to Harrow school in London.

William Geraint Oliver Morgan (Geraint) – AS Dinbych

Ganed William Geraint Oliver Morgan yn ardal Llandeilo. Symudodd y teulu i Lathbury ger Newport Pagnell yn Swydd Buckingham ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Bedford, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth a Neuadd y Drindod, Caergrawnt. Roedd yn ieithydd medrus ac yn ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru – Llanrwst 3 – 10 Awst 2019

Os ydych chi wedi bod yn gyrru o gwmpas Dyffryn Conwy yn ystod yr wythnos ddiwethaf, byddwch chi wedi sylwi ar laswellt yn cael ei dorri, baneri’n cael eu gosod a bynting ar safleoedd bws hyd yn oed!  Gwneir hyn i gyd, a chymaint mwy, er mwyn croesawu ein hymwelwyr i’r Eisteddfod eleni yn Llanrws

National Eisteddfod of Wales – Llanrwst 3rd – 10th August 2019

 

If you have driven in the Conwy Valley over the last week you will have notice grass verges being cut, flags and banners being put up, even bunting on bus shelters!  All of this and more,  to welcome our visitors to this year’s Eisteddfod in Llanrwst.