News

Portreadau o Ddewrder o'r ochr arall i'r Iwerydd

“Dydi hi byth yn beth drwg i sefyll yr hyn sy’n iawn.”  Dyna eiriau fy ffrind Guto Bebb o Aberconwy, Cymru, sydd ymhlith un ar hugain o Aelodau o Senedd Prydain sydd wedi cael eu “dadrestru” – diarddel – gan y Blaid Geidwadol am bleidleisio yn erbyn Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, Boris Johnson,

Profiles in Courage from Across the Pond

The article below was written by Charlie Dent - an ex Congressman from Pennsylvania for an American publication. A different perspective.

 

Cŵn Tywys y Deillion yng Nghymru

Mae ein Clwb Rotari lleol prysur wedi rhannu datganiad arall i'r wasg am sgwrs y mis hwn, ac mae i’w weld isod.  Does dim amheuaeth bod y gwaith sy’n cael ei wneud gan yr elusen Cŵn Tywys yn bwysig ac yn newid bywydau pobl.  Fodd bynnag, mae’n fwy na dim ond darparu Cŵn Tywys.  Mae’r elusen Cŵn T

Guide Dogs for the Blind in Wales

Well our busy local Rotary Club have let us have another press release about this month’s talk which we reproduce below.  There is no doubt that the work done by Guide Dogs life changing and important.  However, it is more than just the provision of Guide Dogs though.  The Guide Dogs charity prov

Weekly News 4ydd Medi 2019

Wrth i mi ysgrifennu hwn ar fore Llun cyn mynd i lawr i Lundain, mae sïon ar led bod Mr Johnson yn mynd i alw Etholiad Cyffredinol.  Mae hyn er gwaethaf ei holl addewidion di-ri i beidio â galw etholiad.  Ond, fe ddylem ni wybod yn well erbyn hyn na chredu gair mae’r dyn yma’n ei ddweud - byth.

Weekly News 4th September 2019

As I write this on a Monday morning before heading down to London there are rumours of a General Election being called by Mr Johnson.  This is despite all his numerous promises not to call an election but then, we really should know better than to believe a single word that this man ever utters. 

Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig

Cafodd Guto ei gyffwrdd yn fawr gan y teuluoedd y mae wedi cwrdd â nhw yn Aberconwy sy'n ymgyrchu'n galed iawn i sicrhau bod y cyffuriau hyn ar gael.

Cystic Fibrosis Trust

Guto has been very moved by the families that he has met in Aberconwy who are campaigning very hard for these drugs to be made available.  The Cystic Fibrosis Trust campaign very hard on this issue and have been very successful in raising the awareness of this issue.  Please share this with your