News

Chefs’ association takes Wales’ craft butchers under its wing

The Welsh Culinary Association was formed in June 1993.  It has been re-branded and now known as the Culinary Association of Wales exists to promote excellence in the art of professional cookery within Wales.  The Association is a partnership of Professional Chefs and Caterers whose mission is to

Trwyddedau Teledu dros 75

Mae’n ymddangos bod llawer o ddiddordeb wedi cael ei greu gan gyhoeddiad y BBC ar ôl iddo gwblhau ei ymgynghoriad.  Roeddem yn meddwl y gall y cefndir canlynol fod o gymorth.  Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth ynglŷn â Chredydau Pensiwn a chymhwysedd cyn bo hir.

TV licences for over-75s

A considerable amount of interest appears to have been generated by the BBC’s announcement after the completion of its consultation.  We thought that the following background may be helpful.  We shall be publishing some further information on Pension Credits and eligibility shortly.

Gwybodaeth - Pension Credit

Mae credyd pensiwn yn fudd-dal seiliedig ar incwm sy’n cynnwys dwy ran – Credyd Gwarant a Chredyd Cynilion.

Mae’r Credyd Gwarant yn ychwanegu at eich incwm wythnosol os yw hwnnw yn llai na £167.25 (ar gyfer pobl sengl) neu £255.25 (ar gyfer cyplau).

Information on Pension Credit

Pension credit is an income-related benefit made up of 2 parts - Guarantee Credit and Savings Credit.

The Guarantee Credit tops up your weekly income if it’s below £167.25 (for single people) or £255.25 (for couples).