Ysgol Aberconwy – We Will Rock You.

Congratulations to the performers, staff and helpers at Ysgol Aberconwy as well as the contributing pupils from Ysgol Porth y Felin, Llangelynnin, Deganwy, Pant y Rhedyn, Awel y Mynydd and Deganwy for the most spectacular performance of WE WILL ROCK YOU.

You certainly did. 

Energy from the company, drama from the dancers, fantastic music from the band, outstanding performances from the leads – what a treat this musical was.  However, the one thing that shone through was the enjoyment that everyone had delivering this to their audience and the teamwork that had come together to make it so!  Impossible to pick out a favourite moment.

Thank you.  It was a terrific evening.  Can’t wait for next year……

 

Llongyfarchiadau i’r perfformwyr, y staff a’r helpwyr yn Ysgol Aberconwy ynghyd â’r disgyblion a gyfrannodd o Ysgol Porth y Felin, Llangelynnin, Pant y Rhedyn, Awel y Mynydd a Deganwy am eu perfformiad gwefreiddiol o WE WILL ROCK YOU.

Fe wnaethoch chi hynny yn sicr.   

Roedd y sioe gerdd hon yn wledd – rhwng egni’r cwmni, drama’r dawnswyr, cerddoriaeth wych gan y band a pherfformiadau rhagorol gan y prif rannau. Fodd bynnag, fe wnaeth un peth ddisgleirio, y ffaith bod pawb wedi mwynhau perfformio i’w cynulleidfa a’r gwaith tîm wnaeth sicrhau bod hynny’n bosibl! Mae’n amhosibl dewis un uchafbwynt yn unig.  

Diolch yn fawr. Roedd hi’n noson i’w chofio. Rwy’n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf.....