Y merched yn mynd â hi yn Rotari Llandudno

 

Newyddion cyffroes o Rotari Llandudno

 

 

Bu 21 o Rotariaid a’u ffrindiau’n arddangos (sut galla i roi hyn?) lefelau amrywiol o sgiliau yng Nghystadleuaeth Sgitls Flynyddol y Clwb Rotari, a gynhaliwyd yn Penrhyn Old Hall ddydd Mercher 9fed Hydref 2019.

 

Nid oes timau; mae pawb yn cymryd rhan ac mae pob chwaraewr yn aros yn y gêm cyhyd ag y mae’n taro un sgitl bob tro y mae’n chwarae. Hefyd, mae gan bob chwaraewr ddau “fywyd”. Wrth i chwaraewyr ddisgyn allan yn ystod y gêm, yr enillydd maes o law yw’r sawl sy’n para hiraf/taro pawb arall allan.

 

Roedd amser ar gyfer tair gêm i gyd, ac enillwyd pob un o’r tair gan wragedd Rotariaid, sef Dianne Thomas, wedyn Gill Butler ac yna Brenda Guinn

 

Ni chlywyd dim grwgnach am hyn gan y dynion – criw doeth o Rotariaid profiadol, mae’n amlwg!

 

Diolch i Penrhyn Hall am y pryd a’r cyfleusterau ac i’r Rotariad Steve Butler am drefnu’r digwyddiad blynyddol dymunol hwn