Wythnos Brecwast FUW yn codi bron £15,000 ar gyfer elusen

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi cyhoeddi heddiw fod ei wythnos Brecwast Ffermdy flynyddol wedi codi mwy na dim ond ymwybyddiaeth o’r bwyd gwych mae ffermwyr yn ei gynhyrchu drwy gydol y flwyddyn.

 

Yn ystod yr wythnos (21 - 27 Ionawr) cynhaliwyd dros 27 o ddigwyddiadau brecwast ledled Cymru, a gododd bron £15,000 ar gyfer apêl elusennol Llywydd FUW. Cynhaliwyd dau ddigwyddiad o’r fath yn Aberconwy. Doedd Guto ddim ar gael i fynd i’r digwyddiad yng Nghefn Cae, Rowen ddydd Mawrth 22ain gan ei fod yn Llundain, felly roedd yn hynod falch ei fod yn rhydd i fynd i’r digwyddiad ddydd Gwener yn Dylasau Uchaf, lle cafodd frecwast heb ei ail, yn ôl y sôn.

 

Dywedodd Glyn Roberts, Llywydd FUW: “Mae ein staff, ein haelodau a’n gwirfoddolwyr arbennig wedi gwneud gwaith ardderchog unwaith eto eleni.  Bydd yr arian a godwyd yn mynd at ein hachosion elusennol - Cymdeithas Alzheimer’s Cymru a’r Rhwydwaith Cymuned Ffermio - ac mae’n golygu bod bron £35,000 yn y gronfa ar hyn o bryd!”

 

Dywedodd Guto, “Mae hwn yn dipyn o gamp. Dylai pawb ynghlwm â’r wythnos fod yn falch iawn o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni. Roedd yn gyfle gwych i siarad mewn amgylchedd cynnes.”

Ychwanegodd Glyn Roberts:- “Bydd yr arian rydyn ni wedi’i godi yn ein cymunedau gwledig yn mynd tuag at helpu eraill yn ein cymunedau. Rhaid i ni fyth anghofio mai ein cymunedau sy’n sbarduno newidiadau a bod pethau anhygoel yn gallu cael eu cyflawni, ac y byddan nhw’n cael eu cyflawni.”