Write to Santa this Christmas. // Ysgrifennwch at Siôn Corn y Nadolig yma.

Santa would like to hear from girls and boys who live in Aberconwy.  He would like to know what they would like for Christmas.

Royal Mail have special Elves that work with Santa, to send a reply, free of charge, to girls and boys who include a return postal address.

The Royal Mail Elves have asked Guto to make sure that all the children in Aberconwy know about this special Christmas service.   So make sure you share this news with all your young friends!

As you can imagine,  Santa and the Elves get lots of post at this time of year, so make sure your letters are posted no later than Friday 7th December so that Santa has time to get a response to you before Christmas.

The address is Santa’s Grotto, Reindeerland XM4 5HQ.

 

 

Byddai Siôn Corn yn hoffi clywed gan fechgyn a merched sy’n byw yn Aberconwy. Byddai’n hoffi cael gwybod beth maen nhw ei eisiau y Nadolig yma.

Mae gan y Post Brenhinol Gorachod arbennig sy’n gweithio gyda Siôn Corn, i anfon ateb am ddim i fechgyn a merched sy’n cynnwys cyfeiriad post i ddychwelyd neges.

Mae Corachod y Post Brenhinol wedi gofyn i Guto wneud yn siŵr bod holl blant Aberconwy’n gwybod am y gwasanaeth Nadolig arbennig yma. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu’r newyddion yma gyda’ch holl ffrindiau ifanc!

Fel y gallwch ddychmygu, mae Siôn Corn a’i Gorachod yn cael llawer o bost yr adeg yma o’r flwyddyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn postio eich llythyrau erbyn dydd Gwener 7fed Rhagfyr fan bellach fel bod gan Siôn Corn amser i ymateb cyn y Nadolig.                        

Y cyfeiriad ydy Santa’s Grotto, Reindeerland XM4 5HQ.