Would you like to visit Parliament? // A hoffech chi ymweld â’r Senedd yn San Steffan?

Parliament is at the heart of British democracy.  Parliament is steeped in centuries of tradition and debates in the House of Commons are always an interesting spectacle, especially Prime Ministers Questions.  PMQs is always theatrical and is far from an accurate representation of the hard work many Parliamentarians do in select and legislative committees - however, it is an opportunity for MPs to question the Prime Minister, promote things they think the Government are doing well, or highlight areas for improvement. 

MPs are allocated a limited number of tickets to the House of Common’s Public Gallery throughout the year.  We have a small number of tickets available for Wednesday, 6th March.  If you’d like to visit Parliament and watch PMQs, please get in touch - you can contact the office in Conwy by ‘phone on 01492 583094 or email at guto.bebb.mp@parliament.uk

 

Mae’r Senedd wrth galon democratiaeth ym Mhrydain.  Mae’r Senedd wedi’i gwreiddio mewn canrifoedd o draddodiad a dadleuon yn Nhŷ’r Cyffredin ac mae bob amser yn ddiddorol ymweld â hi, yn enwedig adeg cwestiynau’r Prif Weinidog.  Mae Cwestiynau’r Prif Weinidog bob amser yn ddigwyddiad theatrig, ac ymhell iawn o fod yn ddarlun cywir o’r gwaith caled sy’n cael ei wneud gan lawer o Aelodau Seneddol mewn pwyllgorau dethol a phwyllgorau deddfwriaethol - fodd bynnag, mae’n gyfle i Aelodau Seneddol ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog, hyrwyddo pethau y mae’r Llywodraeth yn eu gwneud yn dda yn eu barn hwy, neu dynnu sylw at feysydd i’w gwella. 

Caiff nifer cyfyngedig o docynnau eu dyrannu i Aelodau Seneddol ar gyfer Oriel Gyhoeddus Tŷ’r Cyffredin gydol y flwyddyn.  Mae gennym nifer fechan o docynnau ar gael ar gyfer dydd Mercher, 6ed Mawrth.  Os hoffech chi ymweld â’r Senedd a gwylio Cwestiynau’r Prif Weinidog , cysylltwch â ni - gallwch gysylltu â’r swyddfa yng Nghonwy drwy ffonio 01492 583094 neu anfonwch e-bost at guto.bebb.mp@parliament.uk