World War One Centenary Commemoration at St. Tudno’s Church, Great Orme. // Cofio Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn Eglwys Sant Tudno, Pen y Gogarth.

The First World War is known as one of the first examples of “Total War”, when a conflict involving the UK touched every part of society. 

This November St. Tudno’s Church is hosting a small exhibition commemorating the end of the First World War with a focus on Llandudno.  Inside the church is a display of the local men who are commemorated in the church yard, including WWI silhouettes by Llandudno artist Capt. HL Oakley.  There is also a self guided tour of the WWI graves and memorials in the church yard itself.

The church is open every day until the end of November.

 

Mae’r Rhyfel Byd Cyntaf yn un o’r enghreifftiau cyntaf o “ryfel diymatal”, pan oedd gwrthdaro’n ymwneud â’r DU yn effeithio ar bob rhan o gymdeithas. 

Ym mis Tachwedd eleni, bydd Eglwys Sant Tudno yn cynnal arddangosfa fechan i gofio diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, gan ganolbwyntio’n benodol ar Landudno.  Y tu mewn i’r eglwys tynnir sylw at y dynion lleol sy’n cael eu cofio yn y fynwent, a cheir cysgodluniau o’r Rhyfel Byd Cyntaf gan yr artist o Landudno, y Capten HL Oakley.  Mae modd mynd ar daith o amgylch beddi’r Rhyfel Byd Cyntaf a’r cofebion yn y fynwent ei hun hefyd.

Mae’r eglwys ar agor bob diwrnod tan ddiwedd mis Tachwedd.