Windrush Generation Petition Debate. / Trafodaeth am Ddeiseb Cenhedlaeth Windrush.

Parliament debate e-petitions lodged on their website once they reach 100,000 signatures.  This afternoon MPs will be debating an amnesty and compensation for the Windrush Generation.  The motion, “That this House has considered e-petition 216539 relating to people who entered the UK as minors between 1948 and 1971.” will be moved by Steve Double MP, member of the Petitions Committee.

The debate starts at 16:30 and can be watched online at www.parliamentlive.tv/Event/Index/f29d6e8b-ff66-4e9b-97a6-89dc46a9dbfd

 

Bydd y Senedd yn trafod e-ddeisebau a gaiff eu cyflwyno ar ei gwefan unwaith y byddant yn cyrraedd 100,000 o lofnodion.  Y prynhawn yma bydd ASau yn trafod amnest ac iawndal ar gyfer Cenhedlaeth Windrush.  Bydd y cynnig, sef bod y Tŷ hwn wedi ystyried e-ddeiseb 216539 mewn perthynas â phobl a ddaeth i’r DU yn blant rhwng 1948 a 1971, yn cael ei dderbyn gan Steve Double AS, aelod o’r Pwyllgor Deisebau.

Bydd y drafodaeth yn dechrau am 16:30 a gellir ei gwylio ar-lein yn www.parliamentlive.tv/Event/Index/f29d6e8b-ff66-4e9b-97a6-89dc46a9dbfd