Will you take the #10poundpledge for Small Business Saturday? // Fyddwch chi'n gwneud #addewid10punt ar gyfer Sadwrn y Busnesau Bach?

Small Business Saturday, traditionally the first Saturday in December, is fast approaching.  The Small Business Saturday campaign is an opportunity to recognise the positive contribution small businesses make to our high streets and communities (although shopping small and local is for the whole year, not just Small Business Saturday!).

This year, the public are being encouraged to make sure they spend at least £10 with small business - the #10poundpledge.  This could be with a weekly grocery shop, or trip to the newsagents.  Aberconwy is home to hundreds of small businesses, with small and “micro” businesses being the biggest employers locally and we all know that a pound spent with a local businesses has far more impact in our community than one spent with a national or international chain.  This businesses make a huge impact locally, so let’s support them this Small Business Saturday.

 

Mae Sadwrn y Busnesau Bach, sef dydd Sadwrn cyntaf mis Rhagfyr yn draddodiadol, yn prysur agosáu.  Mae ymgyrch Sadwrn y Busnesau Bach yn gyfle i gydnabod y cyfraniad cadarnhaol mae busnesau bach yn ei wneud i'n strydoedd mawr a'n cymunedau (ond cofiwch fod siopa mewn busnesau bach lleol yn rhywbeth gallwch chi ei wneud gydol y flwyddyn, nid y diwrnod hwn yn unig!).

Eleni, mae'r cyhoedd yn cael eu hannog i wneud yn siŵr eu bod yn gwario o leiaf £10 gyda busnesau bach – yr #addewid10punt.  Fe allech chi wneud hyn drwy eich siop wythnosol yn siop y groser, neu drwy bicio i'r siop bapur.  Mae cannoedd o fusnesau bach yn Aberconwy. Busnesau bach a "microfusnesau" ydy'r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal ac rydyn ni gyd yn gwybod bod gwario punt mewn busnes lleol yn cael effaith fwy o lawer ar ein cymuned na gwario punt gyda chwmni cadwyn cenedlaethol neu ryngwladol.  Mae'r busnesau hyn yn cael effaith enfawr yn lleol, felly cofiwch eu cefnogi ar Sadwrn y Busnesau Bach.