Vodaphone a Goldilocks

Mae Vodafone UK wedi creu partneriaeth gydag Andersen Press i greu llyfr cyn-argraffiad i blant o’r enw #Goldilocks. Anelir at blant rhwng 5 a 11 oed, ac mae’n adrodd canlyniadau rhannu gormod ar-lein. Mae’r stori hyfryd i blant wedi'i hailwampio ar gyfer yr oes ddigidol gan yr awdur arobryn, Jeanne Willis, mewn cydweithrediad â'r darlunydd blaenllaw, Tony Ross. Mae'n fan cychwyn da ar gyfer sgyrsiau am fod yn garedig ar y cyfryngau cymdeithasol a rheolau sylfaenol digidol eraill.

I gael rhagor o fanylion ac adnoddau am ddim ar-lein ewch i https://www.vodafone.co.uk/mobile/digital-parenting/goldilocks