Update from Parliament’s Petitions Committee. // Diweddariad gan Bwyllgorau Deisebau’r Senedd.

Have you ever signed a Parliamentary e-petition?  Since Parliament relaunched its e-petitions website in 2015, millions of people up and down the country have thrown their weight behind different causes, from palm oil, to meningitis vaccines to immigration.

Once a petition reaches 10,000 signatures, the UK Government formally responds.  Once it reaches 100,000 it is considered for debate by Parliament’s Petitions Committee - and Petitions Committees debates are by far the most watched and read debates on https://parliamentlive.tv/Commons and https://hansard.parliament.uk.

The Chairwoman of the Petitions Committee, Helen Jones MP (Warrington North) has provided an update on what the committee and the e-petitions system has achieved in 2018 - it is well worth a read.   If you have a lightbulb moment for a petition that you think should be started, don’t forget to visit the e-petitions page on Parliament’s website, https://petition.parliament.uk.

 

Ydych chi erioed wedi llofnodi e-ddeiseb Seneddol? Ers i’r Senedd ail-lansio’i gwefan e-ddeisebau yn 2015, mae miliynau o bobl ar hyd a lled y wlad wedi taflu’u pwysau y tu ôl i wahanol achosion, o olew palmwydd, i frechlynnau llid yr ymennydd i fewnfudo.

Cyn gynted ag y mae deiseb wedi cael 10,000 o lofnodion, mae Llywodraeth y DU yn ymateb yn ffurfiol. Unwaith y mae’n cyrraedd 100,000, caiff ei hystyried fel testun dadl gan Bwyllgorau Deisebau’r Senedd - a dadleuon y Pwyllgor Deisebau yw’r dadleuon sy’n cael eu gwylio a’u darllen fwyaf o bell ffordd ar https://parliamentlive.tv/Commons a https://hansard.parliament.uk.

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau, Helen Jones AS (Gogledd Warrington) wedi darparu diweddariad ar yr hyn y mae’r pwyllgor a’r system e-ddeisebau wedi’i gyflawni yn 2018 - mae’n sicr yn werth ei ddarllen. Os daw pwnc i’ch meddwl mewn fflach o ysbrydoliaeth, y credwch y dylid cychwyn deiseb amdano, cofiwch fynd i’r dudalen e-ddeisebau ar wefan y Senedd, https://petition.parliament.uk.

Attachments

Attachment Size
Letter - page 1 200.34 KB
Letter - page 2 202.23 KB