Update on Orkambi // Yr wybodaeth ddiweddaraf am Orkambi

Heidi Allen, the MP for South Cambridgeshire, recently wrote to Vortex, the manufacturer of Orkambi - Heidi’s response from Vortex is attached.  The letter comments on discussions with NHS England, which doesn’t cover us here in Wales.  However, I’ve been moved by meetings I have had with families campaigning to see Orkambi introduced in Wales and earlier this year I wrote to Vaughan Gething AM, the Welsh Government minister responsible for NHS Wales.  Let’s hope that the campaigns to see Orkambi introduced on both sides of the border get results soon.

 

Yn ddiweddar fe wnaeth Heidi Allen, yr AS dros Dde Swydd Gaergrawnt, ysgrifennu at Vortex, gwneuthurwr Orkambi – mae’r ymateb gan Vortex wedi'i atodi.  Mae’r llythyr yn gwneud sylwadau ynghylch trafodaethau gydag NHS England, nad yw’n ein cynnwys ni yma yng Nghymru.  Fodd bynnag, mae cyfarfodydd rwyf wedi'u cael â theuluoedd sydd am i Orkambi gael ei gyflwyno yng Nghymru wedi cyffwrdd ynof i, ac eleni fe ysgrifennais at Vaughan Gething AC, y gweinidog Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am GIG Cymru.  Gobeithio y bydd yr ymgyrchoedd dros weld Orkambi yn cael ei gyflwyno ar ddwy ochr y ffin yn gweld canlyniadau yn fuan.

Attachments

Attachment Size
Letter // Llythyr 28.78 KB