Tŷ Bwyta Jalsa, Conwy, wedi’i enwebu am Gwpan Tiffin 2019

Tŷ Bwyta Jalsa, Conwy, wedi’i enwebu am Gwpan Tiffin 2019 gan AS lleol mewn cystadleuaeth i ddod o hyd i’r tŷ bwyta Asiaidd gorau yn y wlad.

 

Mae Tŷ Bwyta Jalsa yng Nghonwy wedi cael ei enwebu gan yr AS lleol, Guto Bebb, i gymryd rhan yng nghystadleuaeth fawr Cwpan Tiffin i ddod o hyd i’r tŷ bwyta De Asiaidd gorau yn y wlad.

 

Yn dilyn llwyddiant Cwpan Tiffin 2018, am y 14eg flwyddyn yn olynol gofynnwyd i ASau enwebu tŷ bwyta yn eu hetholaeth fel y tŷ bwyta De Asiaidd gorau yn y DU mewn cystadleuaeth sy’n dod â dŵr i’r dannedd. Y llynedd, cafodd 48 o dai bwyta eu henwebu ar draws y wlad.

 

Caiff Cwpan Tiffin ei ddyfarnu bob blwyddyn gan y Clwb Tiffin o ASau a ffurfiwyd yn 2006 gan y cyn AS John Barrett, Michael Fabricant a Keith Vaz AS.  Y nod yw nid dim ond canmol safon bwyd De Asiaidd ym Mhrydain ond hefyd codi arian, y mae mawr ei angen, i achosion da. Caiff y gystadleuaeth eleni ei chynnal er budd yr elusen “World Vision”.

 

Bydd Rownd Derfynol Fawreddog Cwpan Tiffin yn cael ei chynnal yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Mawrth 2il Gorffennaf 2019.

 

Dywedodd Guto Bebb:

 

“Rwyf wrth fy modd fod enwebiad tŷ bwyta Jalsa wedi cael ei dderbyn ac y bydd yn cymryd rhan yng Nghwpan Tiffin eleni.  Mae hon yn gystadleuaeth uchel ei bri ac rwy’n edrych ymlaen at groesawu Tŷ Bwyta Jalsa i Dŷ’r Cyffredin, pe bai’n ennill y rownd ranbarthol. 

 

Rwy’n siŵr y bydd pawb yn Aberconwy am weld Tŷ Bwyta Jalsa yn dod yn bencampwyr Cwpan Tiffin 2019.”