Tîm Lles Cymunedol Conwy a Dewis Cymru.

Roedd Guto yn falch iawn o gael cwrdd â Lydia Mottershead o Gyngor Bwrdeistref Conwy ddydd Gwener diwethaf i drafod gwaith y Tîm Lles Cymunedol.  Roedd Lydia wedi anfon gwahoddiadau at Guto i fynd ar y Daith Dementia Rithwir naill ai ar 11eg o Fawrth 2019 yn Hafan Gwydir, Llanrwst neu yn Tesco, Cyffordd Llandudno ar 12fed o Fawrth.   Yn anffodus, mae’r Senedd yn cyfarfod ar y ddau ddyddiad hyn felly gwirfoddolodd Lydia i ddod i’n swyddfeydd yng Nghonwy ac esbonio beth mae hi a'i thîm yn ei wneud.

 

Yn garedig iawn, fe ddarparodd hi rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl 55+ oed yng Nghonwy.  Am raglen amrywiol, gyda rhywbeth at ddant pawb.  Mae rhaglenni ar gael y gaeaf hwn ar gyfer dwy ardal - Dyffryn Conwy ac Ardal Hiraethog a Llanfairfechan. Rydym wedi atodi’r rhaglenni hyn er gwybodaeth.  Cofiwch ddweud wrthym pa gyfleoedd y gwnaethoch chi eu mwynhau!