TfW bid for investment in railway stations. // Cynnig Trafnidiaeth Cymru am fuddsoddiad mewn gorsafoedd rheilffyrdd.

Local rail users may have noticed that Arriva Trains Wales’ operation of the Wales and Borders rail franchise has come to an end.  The familiar turquoise trains providing services along the North Wales Coast and Conwy Valley lines no longer say “Arriva”, station signage has changed, staff have been issued with some new uniform items and some trains are now in Transport for Wales’ red and white livery.  Change is in the air on local railways.

One change Transport for Wales, or TfW, are anxious to make is to provide more step free access at the railway stations they manage.  In many parts of the UK train operating companies work with UK Government to improve accessibility at the stations they manage.  TfW is a Welsh Government organisation and the Welsh Minister responsible for the operation, Ken Skates AM, has announced that £15m has been allocated to improving accessibility at stations during the current franchise.  £10m of that funding is being used to match fund nominations for the UK Government’s Access for All funding, a UK Government programme to target railway stations most in need of upgrading.

Although most of our busiest railway stations in Aberconwy are accessible, this will be positive news for those who travel further afield and shows what can be achieved when the UK and Welsh governments work together.

 

 

Efallai y bydd y rhai hynny ohonoch chi sy’n defnyddio’r gwasanaethau rheilffyrdd lleol wedi sylwi bod Arriva Trains Wales wedi rhoi’r gorau i weithredu masnachfraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau. Does dim arwyddion “Arriva” ar y trenau gwyrddlas cyfarwydd sy’n darparu gwasanaethau ar hyd rheilffyrdd Arfordir Gogledd Cymru a Dyffryn Conwy mwyach. Mae arwyddion y gorsafoedd wedi newid, mae staff wedi cael gwisgoedd newydd ac mae rhai o’r trenau yn lliwiau coch a gwyn Trafnidiaeth Cymru erbyn hyn. Mae newid ar droed ar y rheilffyrdd lleol.

Un o’r newidiadau y mae Trafnidiaeth Cymru’n awyddus i’w wneud yw sicrhau rhagor o fynediad heb risiau yn y gorsafoedd rheilffyrdd y mae’n eu rheoli. Mae cwmnïau trenau’n gweithio gyda Llywodraeth y DU mewn sawl rhan o’r DU ar wella hygyrchedd y gorsafoedd maen nhw’n eu rheoli. Mae Trafnidiaeth Cymru yn un o sefydliadau Llywodraeth Cymru, ac mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am hynny yng Nghymru, Ken Skates AC, wedi cyhoeddi bod £15m wedi’i ddyrannu i wella hygyrchedd mewn gorsafoedd yn ystod cyfnod y fasnachfraint bresennol. Mae £10m o’r cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio fel arian cyfatebol ar gyfer cyllid Mynediad i Bawb Llywodraeth y DU. Rhaglen gan Lywodraeth y DU yw hon, sy’n targedu’r gorsafoedd rheilffyrdd sydd fwyaf angen eu huwchraddio. 

Er bod y rhan fwyaf o’n gorsafoedd rheilffyrdd prysuraf yn Aberconwy yn hygyrch, bydd hyn yn newyddion da i’r rheini sy’n teithio ymhellach, ac mae’n dangos beth sy’n bosib pan fydd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cydweithio.