Sesiwn Gyngor Ariannu Proseictau Celf: Mostyn, Llandudno Dydd iau 12fed o Fehefin

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn gweithredu sesiynau cymorth ariannu  ers dros flwyddyn mewn ardaloedd  gwahanol o Gymru. Mae eu tîm gwybodaeth yn cynnig cyfarfodydd wyneb i wyneb gydag ymgeiswyr sydd â diddordeb datblygu prosiect celfyddydol.

 

Maent yn cynnal sesiwn gyngor ariannu yn Oriel Mostyn, Llandudno, ar ddydd Iau 12fed o Fehefin.  Rwyf yn sgrifennu atoch i ofyn a  fasech yn gallu rhannu’r wybodaeth yma neu ddanfon yr e-bost ymlaen at eich rhwydweithiau yng Nghonwy, er mwyn sicrhau bod artistiaid/sefydliadau celf leol yn mynychu’r digwyddiad.

 

Mae gwahanol fathau o grantiau ar gael i ddatblygu eu rhaglen gelf neu ddatblygu eu gyrfa artistig, gan gynnwys e.e. Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru, Datblygu Cynulleidfaoedd, Prosiectau Cyfalaf , Datblygu Busnes a’r Farchnad, yn ogystal â grantiau cynhyrchu a datblygu.

 

Os gallech son wrth eraill am yr arian sydd ar gael i ddatblygu’r celfyddydau a  helpu hyrwyddo’r  digwyddiad trwy eich rhwydweithiau, byswn yn ddiolchgar iawn. Am ragor o wybodaeth gweler eu gwefan, Trydar a’r wasg leol. 

 

http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk