RSPB - Gadewch i Natur Ganu

Yn gynharach yr wythnos hon ymunodd Guto â'r RSPB yn y Senedd i ddysgu mwy am eu hymgyrch ar gyfer y gwanwyn - Gadewch i Natur Ganu.  Mae’r RSPB yn gofyn, yn gwbl briodol - allwch chi ddychmygu gwanwyn heb gân yr adar?  Haf heb sïo gwenyn?  Roedd Guro wrth ei fodd o glywed bod yr RSPB, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r dirywiad ym myd natur, wedi creu “sengl” yn gyfan gwbl o gân adar.   Yn y digwyddiad, dywedodd Guto, “Mae’n wych ymuno â digwyddiad @Natures_Voice Let Nature Sing yn y Senedd. Mae’n anhygoel clywed y sengl #LetNatureSing, darganfod grym gwella cân adar a dysgu am yr hyn y gallwn ni ei wneud i wrthdroi’r dirywiad ym myd natur. Sengl arbennig ac ymgyrch wych gan yr RSPB! “

Mae prif amcanion yr Ymgyrch Gadewch i Natur Ganu wedi’u rhestru isod.

  • Mae’r sengl yn cynnwys rhai o'r caneuon adar mwyaf adnabyddus yr oedden ni’n arfer eu mwynhau, ond sydd ar eu ffordd i ddiflannu am byth - adar fel y Gog, yr Eos a’r Durtur.
  • Mae’r RSPB yn galw ar y cyhoedd i lawrlwytho, ffrydio a rhannu’r sengl a helpu i gael cân yr adar i mewn i'r siartiau am y tro cyntaf, gan ledaenu’r gair fod pobl ar draws y DU yn teimlo’n gryf iawn am adfer byd natur 
  • Mae’r trac wedi’i fwriadu i ailsefydlu cyswllt rhwng y genedl a natur, gan helpu pobl i ganfod ennyd i ymlacio a hyrwyddo ymdeimlad o dawelwch, oherwydd mai wedi’i brofi bod cân adar yn help i iechyd meddwl ac yn hyrwyddo ymdeimlad o deimlo’n dda.
  • Wedi’i chyfarwyddo gan Sam Les, canwr a cherddor sydd wedi ennill gwobrau, a’i chynhyrchu gan Bill Barclay, Cyfarwyddwr cerddorol yn Theatr y Globe, mae’r sengl yn defnyddio recordiadau sain cwbl newydd o warchodfeydd natur yr RSPB ar draws y DU.

Mae’r sengl ar gael ar bob prif blatfform a’r gobaith yw y gwnaiff gynyddu’n gresendo erbyn Diwrnod Rhyngwladol Côr y Wawr ar 5 Mai.  Gellir cael rhagor o wybodaeth, a lawrlwytho’r trac ar www.rspb.org.uk/letnaturesing

 

Rydym yn lwcus iawn yn Aberconwy fod gennym warchodfa adar wych yng Nghyffordd Llandudno lle gallwn weld nid dim ond y rhywogaethau mwyaf cyffredin ond hefyd ymwelwyr pluog o bob rhan o’r byd ar wahanol adegau o’r flwyddyn.  Os nad ydych wedi ymweld, mae’n fan godidog gydol y flwyddyn ac mae yno gyfleusterau da i ymwelwyr yn cynnwys llwybrau cerdded gyda golygfeydd arbennig, caffi a maes parcio mawr.  Os bydd gennych ychydig funudau dros y dyddiau nesaf, gwrandewch ar “Let Nature Sing” - mae’n hyfryd.