Rotariaid

Rydyn ni bob amser yn falch o gael rhoi gwybod i chi am weithgareddau ein clybiau Rotari lleol ac rydyn ni’n hynod falch bod ganddyn nhw “gydlynydd y wasg” mor weithgar, sef Chris Drew o Landudno. Ond fe wnaethon ni feddwl nad yw rhai ohonoch chi’n gwybod efallai pa mor ddiddorol fel sefydliad yw'r Clwb Rotari….

 

Felly dyma ddyfynnu o’u llenyddiaeth nhw;

“Mae gan Glwb Rotari Llandudno - a’i chwaer glwb, Clwb Llandudno Gogarth - 24 Aelod a hefyd 8 sefydliad aelodaeth. Maent yn rhan o Rotary International - rhwydwaith byd-eang o wirfoddolwyr gwasanaethu. Wedi’i sylfaenu yn America yn 1905, dyma sefydliad gwasanaethu mwyaf y byd ac mae’n croesawu fel aelodau bawb sy’n dymuno hybu'r ddynoliaeth.” 

Mae hwn yn dipyn o ymadrodd dydi?  Beth maen nhw’n ei feddwl? Efallai ei bod yn well esbonio beth maen nhw’n ei wneud. Mae Rotariaid yn ffrindiau, cymdogion a phobl fusnes sy’n rhannu syniadau er mwyn creu newid am byth.  Un cyflawniad mawr yn fyd-eang gan y Rotariaid yw bod 2.5 biliwn o blant wedi cael eu brechu rhag polio; fe wnaeth ein clybiau lleol ni anfon beiciau i Affrica.  Mae Rotariaid wedi gweithio’n ddiflino ym maes hylendid a dŵr dramor, ond hefyd maen nhw’n canolbwyntio eu hegni ar faterion lleol a chenedlaethol.  Mae gwefan y Rotari www.rotary.org <http://www.rotary.org yn rhoi llawer mwy o wybodaeth i chi, a manylion am eich clybiau lleol.

Does dim rhaid i chi fod yn fusnes nac wedi ymddeol i ymuno â’ch Clwb Rotari lleol; eich syniadau a’ch angerdd chi yw'r pethau pwysicaf. Wrth gwrs, mae gweithgareddau cymdeithasol hefyd - does dim angen dweud hynny. Rydyn ni’n gwybod y bydd croeso mawr i chi.