Rotari Llandudno Noson Siarter.

Mwy o newyddion gan bobl brysur y Rotari yn Llandudno ac mae’n edrych yn debyg eu bod nhw wedi cael noson dda yn dathlu eu pen blwydd yn 92 oed.  Rwy’n siŵr eich bod chi eisiau ymuno gyda ni i longyfarch Brenda Fogg ar ei gwaith diflino gyda Hope Restored https://hoperestored.co.uk/

 

Hefyd roedd yn grêt clywed bod un o aelodau'r Rotari, Chris Drew, wedi derbyn Cymrodoriaeth Paul Harris.  Mae Dyfarniad Cymrodoriaeth Paul Harris yn ddyfarniad uchel iawn ei barch i gydnabod naill ai aelod o’r Rotari neu rywun arall sydd, ym marn y sefydliad, yn haeddu ennill y wobr hon.  Da iawn Chris – mae eich gwaith caled yn rhoi gwybodaeth gyson i ni am ddigwyddiadau a gwaith Rotari Llandudno yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

 

Dyma sydd gan Rotari Llandudno i’w ddweud am eu Noson Siarter.

 

“Round up the usual suspects”

 

Fe allai’r dyfyniad enwog o 1942 allan o Casablanca fod wedi cael ei ddefnyddio i gyfeirio at Rotari Llandudno yn ddiweddar

 

Profodd y dathliad pen blwydd yn 92 oed (sy’n cael ei alw weithiau, mewn cylchoedd mwy bonheddig, yn Noson Siarter) yng Nghlwb Golff Conwy ar nos Wener 29ain Mawrth yn fagned yn sicr i’r holl “usual suspects” a fyddai byth, fyth yn colli esgus am barti.

 

Wedi dweud hynny, roedd tua 20 allan o’r 49 o westeion a oedd yn bresennol wedi dod am y tro cyntaf, ond nid y tro olaf yn sicr. Mwynhaodd y rhai sy’n dod yn rheolaidd a’r ‘newydd-ddyfodiaid’ holl uchafbwyntiau’r noson, sef

 

  • Cinio 3 chwrs

 

  • Cyflwyno Gwobr Gwasanaeth Cymunedol i Brenda Fogg am ei gwaith gydag elusen Hope Restored ar gyfer y digartref

 

  • Cyflwyno Cymrodoriaeth Paul Harris i aelod o'r Rotari, Chris Drew, am wasanaethau i'r Rotari

 

  • Llwnc destun i waith y Clwb gan y Cynghorydd David Hawkins, Maer Llandudno

 

  • Adloniant gan gôr Tenovus “Sing with us” sydd â mwy na 50 o aelodau

 

Noson dda iawn i ddathlu pen blwydd yn 92 oed!  Diolchwn i bawb wnaeth y noson yn bosib, yn enwedig un aelod o’r Rotari, Alan Guinn, a drefnodd y digwyddiad i gyd yn gwbl hwylus a didrafferth fel arfer (sut mae’n llwyddo?)