Rhyddhad Treth ar gyfer Gwinllannoedd Bychain Prydeinig

Rydw i wrth fy modd yn cefnogi cynnig i gyflwyno Rhyddhad Treth ar gyfer Gwinllannoedd Bychain Prydeinig, er mwyn rhoi hwb calonogol i winllannoedd drwy’r wlad a’r rhai sydd yn eich etholaeth chi, drwy ddarparu’r amodau y maen nhw eu hangen i ddatblygu.

 

Yn ogystal, rydw i wedi ychwanegu fy nghefnogaeth at lythyr a anfonwyd at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys yn amlinellu’r achos dros rewi neu ostwng tollau a godir ar winllannoedd bychain fel gwinllan leol sydd wedi ennill gwobr, sef Gwinllan Conwy yn fy etholaeth i.  Er enghraifft, mae tollau gwin wedi codi 39 y cant ers 2010 ac mae’r DU yn talu 68 y cant o’r holl dollau gwin drwy Ewrop a 43 y cant o dollau gwin pefriog.

 

Ers cyflwyno’r Rhyddhad Treth ar gyfer Bragdai Bychain, mae nifer sylweddol o feicrofragdai wedi elwa o’r amodau ffafriol yn y farchnad ac wedi cynyddu’r lefel o gystadleuaeth i mewn i’r farchnad.  Yn ogystal, mae amrywiaeth sylweddol ac eang o gwrw mewn tafarnau a bariau drwy’r etholaeth, sydd wedi cael ei gynhyrchu gan fragdai lleol, ac mae hyn yn dystiolaeth o’r newidiadau a wnaed ar lefel ariannol.  Ar hyn o bryd, mae Trysorlys Ei Mawrhydi yn adolygu’r Rhyddhad Treth ar gyfer Bragdai Bychain a chredaf mai hwn yw’r amser cywir i ddangos ein cefnogaeth ar gyfer gwinllannoedd Prydeinig drwy ymestyn y rhyddhad treth i winwyddwyr a gwerthwyr gwinoedd.

 

 

Attachments

Attachment Size
120919 Rishi Sunak British Small Vineyard Relief SBR_0.pdf 259.7 KB