Petitions debate: Racehorse welfare. // Trafodaeth am ddeisebau: Lles ceffylau rasio.

On Monday, 15th October MPs will debate an online petition calling on the Government to “Create a new independent welfare body to protect racehorses from abuse and death.”  The debate will be started by Petitions Committee member Mike Hill MP (Hartlepool).

The petition was signed by 105,361 people, including 115 people from Aberconwy.  The debate starts in Westminster Hall at 16:30 - you will be able to watch the proceedings live online at https://goo.gl/qYdH5x.

 

Ddydd Llun, 15fed Hydref, bydd Aelodau Seneddol yn trafod deiseb ar-lein yn galw ar y Llywodraeth i “Greu corff lles annibynnol newydd i warchod ceffylau rasio rhag cael eu cam-drin a marw.”  Rhoddir cychwyn ar y ddadl gan aelod y Pwyllgor Deisebau, Mike Hill AS (Hartlepool).

Llofnodwyd y ddeiseb gan 105,361 o bobl, gan gynnwys 115 o bobl o Aberconwy.  Bydd y ddadl yn dechrau yn Neuadd San Steffan am 16:30 - gallwch wylio’r digwyddiad yn fyw ar-lein yn https://goo.gl/qYdH5x.