Petitions debate: Family visitor visas / Trafodaeth am ddeisebau: Fisâu i deulu sy'n ymweld

Members of the public can petition Parliament online through its website, https://petition.parliament.uk/.  Once a petition reaches 100,000 signatures, Parliament considers debating the subject of the petition.

Recently there have been three petitions relating to family visitor visas.  They are:

The motion, “That this House has considered e-petitions 206568, 210497 and 201416 relating to family visitor visas” will be moved by Helen Jones MP (Warrington North) and can be watched online at https://www.parliamentlive.tv/Commons.

 

Gall y cyhoedd ddeisebu'r Senedd ar-lein drwy ei gwefan, https://petition.parliament.uk/.  Unwaith y bydd deiseb yn cyrraedd 100,000 o lofnodion, mae'r Senedd yn ystyried trafod pwnc y ddeiseb.

Yn ddiweddar, bu tair deiseb yn ymwneud â fisâu i deulu sy'n ymweld.  Y rhain yw:

Bydd y cynnig, “Bod y Tŷ hwn wedi ystyried e-ddeisebau 206568, 210497 a 201416 yn ymwneud â fisâu i deulu sy'n ymweld” yn cael ei gynnig gan Helen Jones AS (Gogledd Warrington) a gellir ei wylio ar-lein yn https://www.parliamentlive.tv/Commons.