Newyddion gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno

Yn Ffau’r Llewod

 

Mae gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno hanes balch o wneud gwaith elusennol a chymdeithasol yn y dref ac er bod gan y ddau sefydliad ei gymeriad a’i draddodiadau gwahanol ei hun, maen nhw bob amser yn awyddus i ymwneud â’i gilydd.

 

Yn yr ysbryd hwn, roedd Rosalind Hopewell, Llywydd y Clwb Rotari, wrth ei bodd o dderbyn gwahoddiad i Noson Siarter y Llewod yn ddiweddar, lle daeth 140 o westeion ynghyd i giniawa yng Ngwesty St George, Llandudno i ddathlu 42 mlynedd o gyflawniadau.

 

Wrth ddisgrifio’r digwyddiad, dywedodd Rosalind, y Llywydd: “Roedd y croeso cynnes a estynnwyd i mi gan y Llywydd Graham Shimmin a holl aelodau o Lewod Llandudno, yn enghraifft wych o gyfeillgarwch ac edrychwn ymlaen at eu had-dalu yn ein Noson Siarter ni”.

 

Roedd Rosalind wedi cymryd rhan yn nigwyddiad enwog Dowc Dydd San Steffan y Llewod rai misoedd yn ôl, ac ni allai beidio â chymharu cynhesrwydd y croeso a gafodd yn y cinio â dŵr rhewllyd Môr Iwerddon nôl ar Ddydd San Steffan - er bod y ddau ddigwyddiad yn llawer o hwyl yn eu ffordd fach unigryw!

 

“Mae’n amlwg bod cyfleoedd gwych i’r ddau Glwb weithio gyda’i gilydd yn agosach a dyma y byddwn ni’n ceisio ei wneud yn y dyfodol” ychwanegodd Rosalind.