Neges yr Urdd

Urdd Gobaith Cymru ydy sefydliad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru. Drwy ei aelodaeth, mae wedi helpu dros bedair miliwn o bobl i ymfalchïo yn eu gwlad a bod yn agored i'r byd.

 

Ers 1922, mae plant a phobl ifanc Cymru wedi estyn allan i'r byd drwy gyfrwng Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd.  Cafodd y neges gyntaf ei hanfon gan y Parchedig Gwilym Davies o Gwm Rhymni. Roedd yn heddychwr ac yn rhan flaenllaw o sefydlu Undeb Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd ac UNESCO.

Roedd yn credu mewn uno plant y byd. Penderfynodd Syr Ifan ab Owen Edwards gefnogi'r ymgyrch er mwyn rhoi'r gorau i anwybodaeth a rhagfarn. Cafodd y neges ei darlledu am y tro cyntaf ar y BBC World Service yn 1924, ac erbyn heddiw mae'n ymddangos mewn nifer o wahanol ieithoedd ar y rhyngrwyd ac yn cyrraedd pedwar ban byd. Yn y 50au, cafodd yr Urdd y cyfrifoldeb o gyhoeddi'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da ar 18 Mai – dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn yr Hag yn 1899.

Cafodd ei chyfathrebu drwy gyfrwng cod Morse i ddechrau, yna gan y BBC World Service ac yn fwy diweddar drwy gyfryngau digidol.

 

Cyhoeddwyd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni ar ddydd Gwener 17 Mai.

 

Beth ydy'r Neges?

 

LLAIS ydy thema eleni, ac mae'r bobl ifanc wedi penderfynu tynnu sylw at drais yn erbyn plant a phobl ifanc o fewn y thema hon, sy'n cynnwys codi llais dros blant sy'n filwyr, plant y mae rhyfel yn effeithio arnynt, trosedd gynau mewn ysgolion yn Unol Daleithiau America, a throsedd cyllyll ledled y DU a thu hwnt.

 

I gael mwy o wybodaeth am gefndir y Neges, ewch i https://www.urdd.cymru/cy/ieuenctid/neges-heddwch-ac-ewyllys-da/