The Magic of a Conwy Christmas…….. / Hud y Nadolig yng Nghonwy……..

They say that Christmas is a magical time of year but it seems that Conwy Town Council’s annual Christmas celebrations have an extra special something about them.  A touch of “stardust”?

After the broadcast of the marvellous performance of Gruffydd Wyn-Roberts from Amlwch on “Britains Got Talent” on Saturday night, we realised that Gruff, Elgan Llyr-Thomas and Sioned Terry have all performed in the town concert over various Christmases.

So, if you are looking to spot the next star of voice and stage, make a date in your diary to visit Conwy for Santa’s Christmas visit, Carols and fireworks on Christmas Eve.  Who knows who you may hear?

 

Maen nhw’n dweud bod y Nadolig yn amser hudolus o’r flwyddyn ond mae’n ymddangos bod rhywbeth arbennig iawn yn perthyn i ddathliadau Nadolig blynyddol Cyngor Tref Conwy.  “Sêr disglair” efallai?

Ar ôl darlledu perfformiad rhagorol Gruffydd Wyn-Roberts o Amlwch ar “Britain’s Got Talent” nos Sadwrn, fe wnaethon ni sylweddoli bod Gruff, Elgan Llyr-Thomas a Sioned Terry i gyd wedi perfformio yng nghyngerdd y dref yn ystod y Nadolig.

Felly, os ydych chi eisiau gweld seren nesaf y llwyfan a’r llais, nodwch y dyddiad yn eich dyddiadur er mwyn ymweld â Chonwy pan fydd Siôn Corn yn dod i’r dref a phan fydd y Carolau a’r tân gwyllt yn cael eu cynnal ar Noswyl Nadolig. Pwy a ŵyr pwy fyddwch chi’n ei glywed?