Mae Network Rail Cymru a’r Gororau wedi cyhoeddi ffilm drôn

Mae Network Rail Cymru a’r Gororau wedi cyhoeddi ffilm drôn sy’n dangos y difrod helaeth a achoswyd gan Storm Gareth ar Reilffordd Dyffryn Conwy. Bydd y rheilffordd sy’n rhedeg rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog ar gau am nifer o fisoedd.

Datgelodd archwiliadau manwl a gyflawnwyd yr wythnos hon fod angen cryn dipyn o waith i atgyweirio rhannau helaeth o’r cledrau, cyfarpar ar ochr y lein, argloddiau, pontydd, croesfannau rheilffordd a gorsafoedd. Mae peirianwyr arbenigol bellach yn cyflwyno rhaglen waith fanwl i adfer y rheilffordd mor gyflym a diogel â phosibl i deithwyr.

Dywedodd Bill Kelly, rheolwr gyfarwyddwr llwybrau ar gyfer Network Rail, Cymru a’r Gororau: “Ymddiheurwn i’r gymuned leol ac i deithwyr sydd wedi cael eu heffeithio ar ôl cau Rheilffordd Dyffryn Conwy yn dilyn y difrod sylweddol a achoswyd gan Storm Gareth.

"Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’n partneriaid, Trafnidiaeth Cymru, drwy ddarparu bysiau yn lle trenau i sicrhau bod teithwyr yn dal i symud tra bo’r rheilffordd ar gau. Rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd Rheilffordd Dyffryn Conwy i fusnesau, cymunedau a phobl leol. Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’r Bartneriaeth Rheilffordd Gymunedol leol a rhanddeiliaid eraill i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt yn rheolaidd wrth i’r gwaith fynd rhagddo”.

Ychwanegodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:  “Rydyn ni nawr yn deall faint o ddifrod mae Storm Gareth wedi’i achosi i Reilffordd Dyffryn Conwy a byddwn yn gweithio ar y cyd â’n partneriaid yn Network Rail i sicrhau bod pobl Cymru yn dal i symud.

"Rydyn ni’n annog ein cwsmeriaid i chwilio’n rheolaidd am wybodaeth am y gwasanaeth a byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi wrth i waith ar y rheilffordd fynd rhagddo.

"Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd yn sgil cau’r rheilffordd”.