International Yoga Day. / Diwrnod Rhyngwladol Ioga.

What does the UK have in common with 176 other UN countries?  It’s a signatory to the United Nations’ resolution marking 21st June as International Yoga Day. 

Yoga is well known for having tremendous health benefits for old and young alike, including building muscle strength, correcting your posture as well as relieving mental and emotional stress.  Community yoga groups can also be a great way to keep sociable, meet new people and generally boost your overall wellbeing. 

Aberconwy clearly enjoys Yoga as there are at least weekly Yoga in Conwy, Llanrhos, Deganwy, Eglwysbach, Glan Conwy, Llandudno, Llandudno Junction, Penrhyn Bay, Tal y Bont and Tyn y Groes – and those are only the ones that we know about!!!!  Most of our local yoga teachers are more than happy to let you have a taster session or two.  So, if you are curious how about marking International Yoga Day by joining or visiting a local group – make 21st June the day to make the phone call!  Many local groups are listed in the North Wales Weekly News and The Pioneer, as well as on Welsh volunteering website, www.dewis.wales.

 

Beth sydd gan y Deyrnas Unedig yn gyffredin â 176 o wledydd eraill y Cenhedloedd Unedig?  Mae wedi llofnodi penderfyniad y Cenhedloedd Unedig i nodi 21 Mehefin fel Diwrnod Rhyngwladol Ioga. 

Mae Ioga yn enwog am ei fanteision iechyd aruthrol i bobl, yn hen ac ifanc, gan gynnwys cynyddu cryfder y cyhyrau, cywiro eich ystum yn ogystal â lleddfu straen meddyliol ac emosiynol.  Gall grwpiau Ioga cymunedol hefyd fod yn ffordd wych o fod yn gymdeithasol, cyfarfod pobl newydd a rhoi hwb i'ch llesiant yn gyffredinol. 

Mae Aberconwy yn amlwg yn mwynhau Ioga gan fod sesiynau Ioga wythnosol (os nad yn amlach na hynny) yng Nghonwy, Llanrhos, Deganwy, Eglwysbach, Glan Conwy, Llandudno, Cyffordd Llandudno, Bae Penrhyn, Tal y Bont a Thyn y Groes - a dim ond y rhai y gwyddom amdanyn nhw ydi'r rheiny!!!!  Mae'r rhan fwyaf o'n hathrawon Ioga lleol yn fwy na pharod i chi gael sesiwn flasu neu ddwy.  Felly, os ydych chi'n chwilfrydig, beth am nodi Diwrnod Rhyngwladol Ioga drwy ymuno â grŵp lleol neu alw draw - gwnewch 21 Mehefin y diwrnod i wneud yr alwad ffôn!  Mae llawer o grwpiau lleol wedi eu rhestru yn y North Wales Weekly News a’r Pioneer, yn ogystal ag ar wefan gwirfoddoli yng Nghymru, www.dewis.cymru.