I Sylw Ysgolion Cynradd yn Aberconwy

 

Mae Virgin Media yn cynnig anrhegion anhygoel i ysgolion cynradd yn y DU y Nadolig yma - gan gynnwys £5,000 a phrofiad bythgofiadwy School of Rock the Musical gan Andrew Lloyd Webber.

 

Mae Virgin Media yn chwilio am ddrama Nadolig orau ysgolion cynradd y DU! Bydd yr ysgol fuddugol yn gweithio gyda'r cyflwynydd teledu, Stephen Mulhern, a fydd yn ymuno â’r plant yn fyw ar y llwyfan ac yn adrodd stori eu drama mewn perfformiad unigryw. Bydd yn cael ei ffilmio’n broffesiynol ac ar gael Ar Alw i’r pedwar miliwn o gwsmeriaid Virgin TV yn ystod y cyfnod yn arwain at y Nadolig.    Mae Virgin Media yn cynnig sled llawn gwobrau, gan gynnwys £5,000 i'r ysgol fuddugol.  Diolch i sioe lwyddiannus Andrew Lloyd Webber yn y West End, School of Rock the Musical, bydd dosbarth o'r ysgol fuddugol yn cael gwahoddiad i Theatr Gillian Lynne yn Llundain ar gyfer dosbarth meistr perfformio gwefreiddiol gan y cast. 

 

Ac i gynnal ysbryd yr Ŵyl, bydd School of Rock the Musical yn rhoi 10 iwcalili i’r ysgol fuddugol fel ei bod yn gallu dal ati i strymio perfformiadau o’r safon uchaf ymhell i'r degawd nesaf.

 

A chan ei bod yn dymor ewyllys da, mae digon o wobrau ar gael i'r ysgol ddaw yn ail a 22 o ysgolion sy’n cyrraedd y rowndiau terfynol rhanbarthol. Bydd yr ysgol ddaw yn ail yn ennill £1,000 a 15 iwcalili, tra bydd y 22 o ysgolion yn y rowndiau terfynol rhanbarthol yn cael £100 a 2 iwcalili bob un. 

 

 

Oes gennym ni ysgol yn Aberconwy fedr ennill?  Dyma rai pethau y bydd Virgin Media eisiau eu gweld.

 

Gall eich sioe chi fod yn ddrama’r geni draddodiadol neu’n stori newydd sbon gyda chorachod a cheirw’n dawnsio - neu unrhyw beth yn y canol! Hefyd gallwch berfformio un o’r sioeau Nadoligaidd gwych sydd ar gael o Out of the Ark Music.

 

Dylai'r cynhyrchiad gael sgript a bod rhwng 30 a 60 munud o hyd. Bydd y perfformiad buddugol yn cael ei ffilmio yn yr ysgol fuddugol rhwng dydd Llun 2 Rhagfyr a dydd Gwener 13 Rhagfyr 2019.

 

Mae Virgin Media yn gofyn i ysgolion cynradd ysgrifennu, mewn dim mwy na 150 o eiriau, pam ddylai drama Nadolig eich ysgol chi fod ar gael i’r pedwar miliwn o gwsmeriaid Virgin TV y Nadolig yma, a darparu crynodeb byr o’r ddrama.  Hefyd ewch ati i uwchlwytho llun neu ffotograff yn hybu eich drama Nadolig. Gallai fod yn llun o'r cast yn ei ymarfer cyntaf, neu boster efallai i hybu'r cynhyrchiad.

 

Bydd rhaid i chi gyflwyno eich cais gan ddefnyddio’r ffurflen gystadlu ar-lein swyddogol, edrychwch ar y ddolen isod. Mae'r gystadleuaeth yn cau am 11.59pm ddydd Mawrth 19eg Tachwedd 2019.

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â christmas@ichild.co.uk (sylwer, mae'r e-bost yma ar gyfer ymholiadau, ond rhaid i bob cais fynd drwy’r ffurflen gystadlu ar-lein swyddogol isod).

 

Pob lwc!

 

https://i.emlfiles4.com/cmpimg/5/1/2/4/6/files/imagecache/10910825/w660_11009363_enterschoolplay.jpg

 

Mae telerau ac amodau yn berthnasol. Edrychwch yma.

 

https://i.emlfiles4.com/cmpimg/t/s.gif

 

https://i.emlfiles4.com/cmpimg/t/s.gif