Holocaust Memorial Day 2019 // Diwrnod Cofio'r Holocost 2019

27th January marks the anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau extermination camp by Red-Army forces in 1945.  The date also marks Holocaust Memorial Day, which is an important opportunity to reflect not just on the Holocaust, but also on genocide and ethnic cleansing elsewhere in the world, such as in Burma, Kosovo and Rwanda.

The Holocaust Educational Trust organise events throughout the UK to mark Holocaust Memorial Day and this year they are encouraging schools to sign up to a live webcast with Harry Spiro BEM and Judge Robert Rinder, both discussing the Holocaust.  Harry Spiro was a survivor of the Nazi concentration/extermination camp system, meanwhile, all bar one of Robert Rinder’s paternal family were exterminated during the Second World War.

The webcast will be broadcast from 10:00 - 11:00 on Thursday, 24th January - your school can register to be part of it online at www.het.org.uk/survivor-testimony-webcast.  It is important that we never forget the crimes committed against humanity during the Second World War and are vigilant in making sure they are never repeated.

 

Mae 27 Ionawr yn cofio’r diwrnod y gwnaeth lluoedd y Fyddin Goch ryddhau gwersyll difa Auschwitz-Birkenau nôl yn 1945.  Mae’r dyddiad hefyd yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, sy’n gyfle pwysig i fyfyrio ar yr Holocost, yn ogystal ag ar hil-laddiad a glanhau ethnig mewn mannau eraill yn y byd, fel Burma, Kosovo a Rwanda.

Mae Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost yn trefnu digwyddiadau ledled y DU i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost ac eleni maen nhw’n annog ysgolion i gofrestru i gymryd rhan mewn gweddarllediad byw gyda Harry Spiro BEM a’r Barnwr Robert Rinder, lle bydd y ddau’n trafod yr Holocost.  Fe wnaeth Harry Spiro oresgyn system gwersyll crynhoi/difodi’r Natsïaid ac fe laddwyd pawb ar ochr teulu tad Robert Rinder, heblaw am un, yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Bydd y gweddarllediad yn cael ei ddarlledu rhwng 10:00 ac 11:00 ddydd Iau, 24 Ionawr - gall eich ysgol gofrestru i fod yn rhan ohono ar-lein yn www.het.org.uk/survivor-testimony-webcast.  Mae’n bwysig nad ydyn ni byth yn anghofio’r troseddau yn erbyn dynoliaeth yn ystod yr Ail Ryfel Byd a’n bod ni’n gwneud yn siŵr nad yw’r un peth yn digwydd eto.