Gwobrau Stryd Fawr Prydain Fawr

Ddydd Gwener, cafodd Guto wybod am WOBRAU STRYD FAWR PRYDAIN FAWR gan Weinidog Pwerdy'r Gogledd, Jake Berry.  Rydyn ni’n GWYBOD bod gennym ni rai o'r Strydoedd Mawr mwyaf arloesol yng Ngogledd Cymru yma yn Aberconwy.  Felly - dewch yn eich blaen Gynghorau Tref a Chymuned, Siambrau Masnach, Cyrff Masnach - peidiwch â bod yn swil.  Rhaid i ni rannu ein Strydoedd Mawr gyda gweddill y DU.  Mae mwy o fanylion isod am y gystadleuaeth ac ar wefan Gwobrau’r Stryd Fawr mae canllawiau ar gyfer paratoi eich cais.

Mae categori hefyd ar gyfer ARWR Y STRYD FAWR.

Rydyn ni’n gwybod bod masnachu ar y Stryd Fawr wedi bod yn hynod heriol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae gan Aberconwy sawl stori lwyddiannus.  Dyma’n cyfle ni i ddangos sut mae Aberconwy wedi wynebu’r her.

 

BETH YW GWOBRAU STRYD FAWR PRYDAIN FAWR 2019

Mae Gwobrau Stryd Fawr Prydain Fawr (GBHS) 2019 yn dathlu gwaith a chyflawniadau ar ein strydoedd mawr lleol sy’n cael effaith gadarnhaol ac yn cryfhau ein cymunedau ni. 

Mae'r stryd fawr yn rhan greiddiol o gymunedau ledled y DU. Os yw eich stryd fawr yn rhan o ddinas brysur, cyrion trefol tawel neu dref fechan, mae Gwobrau GBHS yn gyfle i ddangos eich gwaith caled a chael eich coroni’n Stryd Fawr y Flwyddyn neu’n Seren Newydd y Flwyddyn.

Ymhlith y sefydliadau cymwys mae Rhanbarthau Gwella Busnes, Awdurdodau Lleol, Timau Trefi a grwpiau o bump neu fwy o Fusnesau Annibynnol. Cyhoeddir enwau enillwyr ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Felly, os ydych chi’n meddwl bod eich cymuned yn arwain y ffordd neu’n gymuned uchelgeisiol sy’n gwneud cynnydd ac yn gweithio i oresgyn heriau a thrawsnewid ei stryd fawr, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

 

https://thegreatbritishhighstreet.co.uk/high-street-of-the-year-awards/entry