Eisteddfod Genedlaethol Cymru – Llanrwst 3 – 10 Awst 2019

Os ydych chi wedi bod yn gyrru o gwmpas Dyffryn Conwy yn ystod yr wythnos ddiwethaf, byddwch chi wedi sylwi ar laswellt yn cael ei dorri, baneri’n cael eu gosod a bynting ar safleoedd bws hyd yn oed!  Gwneir hyn i gyd, a chymaint mwy, er mwyn croesawu ein hymwelwyr i’r Eisteddfod eleni yn Llanrwst.

Mae cymaint yn digwydd ac mae rhywbeth i bob aelod o’r teulu.  I gael rhagor o wybodaeth, i weld beth sy’n digwydd, neu i gael prisiau tocynnau neu fap o'r safle, ewch i https://eisteddfod.wales/2019-eisteddfod

Rydyn ni wedi atgynhyrchu’r cyflwyniad isod o wefan yr Eisteddfod ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn Llanrwst.  Rhannwch eich lluniau, newyddion am yr Eisteddfod a’ch negeseuon trydar â ni: @gutoberconwy, drwy Facebook neu drwy anfon e-bost at guto.bebb.mp@parliament.uk.

 

 

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant a’r iaith yma yng Nghymru ac fe’i chynhelir yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn. 

Mae'r ŵyl yn teithio o le i le, gan ymweld â gogledd a de Cymru bob yn ail, a denu tua 150,000 o ymwelwyr a thros 250 o stondinau.

Gellir olrhain hanes yr Eisteddfod yn ôl i 1176, gyda hanes modern y sefydliad yn dyddio'n ôl i 1861.   Mae'r ŵyl wedi’i chynnal bob blwyddyn, ac eithrio 1914, pan y’i gohiriwyd am flwyddyn oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Yn draddodiadol, mae’r Eisteddfod yn ŵyl gystadleuol, sy’n denu dros 6,000 o gystadleuwyr bob blwyddyn.  Mae'r ŵyl ei hun wedi datblygu ac esblygu dros y blynyddoedd diwethaf, ac er bod y cystadlaethau yn ganolbwynt canolog ar gyfer yr wythnos, mae'r Maes wedi tyfu i fod yn ŵyl fywiog gyda channoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.

Yr Eisteddfod yw’r ffenest siop berffaith i gerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a llawer mwy.   Gan gwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae'n ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy'n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg a'r rhai nad ydynt yn siarad yr iaith, yn ogystal â siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn.    Ceir offer cyfieithu yn y Pafiliwn yn ystod yr wythnos,   a chanolfan arbennig ar gyfer dysgwyr ar y Maes.

Disgrifiwyd yr Eisteddfod fel prosiect adfywio teithiol blaenaf Cymru, ac wythnos yr Eisteddfod yw uchafbwynt prosiect cymunedol sy’n para dwy flynedd, gan ddod â phobl o bob oedran a chefndir o gymunedau mewn rhan wahanol o Gymru ynghyd bob blwyddyn. 

Gyda chymysgedd o waith all-ymestyn, prosiectau addysg gydol oes a chyfleoedd gwirfoddoli, mae'r prosiect cymunedol yn llywio’r paratoadau ar gyfer yr ŵyl, gan roi cyfle i bobl leol wneud eu marc ar ein gŵyl genedlaethol.

Mae'r rhan fwyaf o awduron, cerddorion a beirdd blaenllaw Cymru wedi cystadlu yn yr Eisteddfod, gyda llawer o berfformwyr yn ymddangos ar lwyfan cenedlaethol am y tro cyntaf yn ystod yr ŵyl.