Eich hawliau fel Dinesydd yr UE sy’n byw ac yn gweithio yn y DU

Mae llawer o ansicrwydd wedi bod am eich hawliau fel Dinesydd yr UE sy’n byw ac yn gweithio yn y DU. Rydym wedi cael llawer o ymholiadau yn y swyddfa yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf gan bobl bryderus, felly rydym yn croesawu’r newyddion heddiw am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Gobeithio y bydd hwn yn darparu sicrwydd i breswylwyr tymor hir yn yr etholaeth.                                   

Mae gan wefan Gov UK ganllaw cam wrth gam rhagorol ar ymgeisio ond rydym wedi rhoi blas cyflym ar y weithdrefn isod. Wrth gwrs, os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach neu os bydd arnoch angen unrhyw gefnogaeth, ffoniwch ni yn swyddfa’r etholaeth.  

Felly, os ydych chi’n ddinesydd yr UE, gallwch chi a’ch teulu wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog Dinasyddion yr UE am ddal ati i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch naill ai statws preswylydd sefydlog neu cyn-sefydlog.

Efallai y cewch aros yn y DU heb wneud cais, er enghraifft, os ydych yn ddinesydd Gwyddelig neu os oes gennych ganiatâd amhenodol i aros (ILR).

Mae’r DU wedi dod i gytundeb gyda Norwy, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, a chytundeb ar wahân gyda’r Swistir.

Pryd gallwch chi ymgeisio  

Bydd y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn agor yn llawn erbyn 30 Mawrth 2019. Efallai y cewch wneud cais nawr os ydych yn bodloni’r meini prawf.                    

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio fydd 30 Mehefin 2021.

Gall pryd rydych yn dewis ymgeisio ddibynnu ar eich amgylchiadau. 

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio fydd 31 Rhagfyr 2020 os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae’r canllaw “Cam Wrth Gam” syml ar gael yn https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families