Do you know of a charity that could benefit from donated food this year? // Ydych chi’n gwybod am elusen a allai elwa ar gael rhoddion o fwyd eleni?

Do you know of a charity that could benefit from donated food this year?  If so, Aldi are here to help. 

Aldi’s stores across the country will close at 18:00 on Christmas Eve and won’t reopen until Thursday 27th December and they will be donating their unsold fresh food to good causes locally.

If you know a charity that could benefit, encourage them to get in touch with Aldi via email to Christmas@aldi.co.uk with the following details:

  • Charity name,
  • Charity number,
  • Focus (e.g. soup kitchen, food bank),
  • Contact details,
  • If possible, the postcode of the 3 nearest Aldi stores.

The closing date for applications is Sunday 18th November 2018.  Those applying will require volunteers and transport to collect the food from Aldi at 17:30 on Christmas Eve.

Last year Aldi donated almost 500,000 meals from over 300 participating stores, so this is an opportunity not to be missed!

 

Ydych chi’n gwybod am elusen a allai elwa ar gael rhoddion o fwyd eleni?  Os felly, mae Aldi yma i helpu. 

Bydd siopau Aldi ledled y wlad yn cau am 18:00 ar Noswyl Nadolig ac ni fyddant yn ailagor tan ddydd Iau, 27 Rhagfyr. Byddant yn rhoi unrhyw fwyd ffres nad ydynt wedi’i werthu i achosion da lleol.

Os ydych chi’n gwybod am elusen a allai elwa ar hyn, dywedwch wrthynt am gysylltu ag Aldi, drwy anfon e-bost at Christmas@aldi.co.uk gyda’r manylion canlynol:

  • Enw’r elusen
  • Rhif yr elusen
  • Ffocws (ee cegin gawl, banc bwyd)
  • Manylion cyswllt
  • Cod post y 3 siop Aldi agosaf, os yw hynny’n bosibl.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Sul, 18 Tachwedd 2018.  Bydd gofyn i’r rhai sy’n cyflwyno cais gael gwirfoddolwyr a chludiant i gasglu’r bwyd o Aldi am 17:30 ar Noswyl Nadolig.

Y llynedd, roedd Aldi wedi cyfrannu bron i 500,000 o brydau o dros 300 o siopau, felly mae hwn yn gyfle na ddylid ei golli!