Diwrnod yr Annibynwyr yw’r ymgyrch genedlaethol i ddathlu a hyrwyddo manwerthwyr annibynnol y DU ar 4ydd o Orffennaf.

Mae Aberconwy yn etholaeth sydd â chanran fawr iawn o fusnesau bach ac mae llawer ohonynt yn fanwerthwyr.  Mae siopa yma bob amser yn brofiad gwych ac o edrych ar lwyddiannau di-ri ein manwerthwyr annibynnol, rydym yn awyddus i gefnogi a hyrwyddo digwyddiadau a fydd yn codi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd gennym i’w gynnig yma yn Aberconwy.  Nid dim ond twristiaeth, golygfeydd godidog, pobl gyfeillgar, bwyd, tafarnau a bwytai da sydd gennym ni!  Mae gennym ni fanwerthwyr unigryw hefyd.  Felly, tra bo America’n dathlu “Diwrnod Annibyniaeth” - (mwy ar y pwnc hwnnw mewn neges arall) - gadewch i ni yma yn Aberconwy gefnogi ein Hannibynwyr ni.

 

Isod, ceir crynodeb o waith manwerthwyr annibynnol (“Indies”), manylion am sut gallwch chi a/neu eich busnes gymryd rhan a dolen i’w gwefan.

 

 

Diwrnod yr Annibynwyr yw’r ymgyrch genedlaethol i ddathlu a hyrwyddo manwerthwyr annibynnol y DU ar 4ydd o Orffennaf.  

 

Mae Diwrnod Annibynwyr y DU yn ymgyrch ddielw i gefnogi a hyrwyddo busnesau manwerthu annibynnol ledled y DU drwy gydol y flwyddyn, gan ganolbwyntio bob blwyddyn ar 4ydd o Orffennaf, sef ‘Diwrnod yr Annibynwyr’.

 

Mae manwerthwyr annibynnol yn cynnig dewis, traddodiad ac amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau gan arloesi a darparu gwasanaeth mwy personol i gwsmeriaid.  Maen nhw hefyd yn creu swyddi ac yn cyfrannu at economïau lleol a chenedlaethol.  A gyda gwariant manwerthu o dan bwysau, mae arnynt angen ein cefnogaeth ni yn fwy nag erioed.

 

Ar 4ydd o Orffennaf, bydd manwerthwyr yn cymryd rhan drwy gynnal digwyddiadau a hyrwyddiadau arbennig yn cynnwys addurno eu ffenestri yn seiliedig ar thema benodol, dathlu ar y stryd fawr, gostyngiadau a chynigion arbennig.

 

Cymryd rhan

 

Fel siopwr, Diwrnod Annibynwyr y DU yw eich cyfle chi i ddangos faint rydych chi’n gwerthfawrogi’r manwerthwyr annibynnol yn eich cymunedau lleol chi ac ar-lein: y rhai na fyddech chi eisiau byw hebddynt.  Dyma sut gallwch chi gymryd rhan a helpu i sicrhau bod Diwrnod Annibynwyr y DU yn llwyddiant i’r busnesau hynny ac i eraill.

  • Dilynwch yr ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol a chyfrannwch ati.
  • Rhannwch yr ymgyrch gyda’ch ffrindiau.
  • Tynnwch sylw ar y cyfryngau cymdeithasol at y manwerthwyr annibynnol rydych chi wrth eich bodd â nhw ac yn eu gwerthfawrogi fwyaf - cofiwch dagio unrhyw negeseuon gyda’r hashnod #ukindieday.
  • Gofynnwch i’r manwerthwyr annibynnol rydych chi’n ymweld â nhw neu’n eu hadnabod a ydyn nhw’n gwneud rhywbeth ar gyfer Diwrnod Annibynwyr y DU.
  • Lluniwch restr o un neu ddau fanwerthwr annibynnol nad ydych chi wedi ymweld â nhw o’r blaen gan addo mynd i ymweld â nhw ar Ddiwrnod yr Annibynwyr ar 4ydd o Orffennaf - bydd eich ymweliad chi’n gwneud gwahaniaeth mawr!

 

https://www.indieretail.uk/

 

Attachments

Attachment Size
Independents Day 9.7 KB