Diwrnod Ffeithiau Dibwys Cenedlaethol - 4ydd o Chwefror

Oeddech chi’n gwybod ei bod hi’n Ddiwrnod Ffeithiau Dibwys Cenedlaethol ar y 4ydd o Chwefror?  Mae’r diwrnod yn dathlu gwybodaeth ddiwerth a’r unigolion sydd nid yn unig yn cofio’r darnau o wybodaeth ddibwys hyn ond hefyd yn mwynhau eu rhannu ag eraill.

 

Felly, y ffaith ddibwys gyntaf! O ble mae’r gair “trivia” yn dod? Mae ein geiriadur dibynadwy ni yn diffinio “trivia” fel enw lluosog - darnau o wybodaeth neu fanylion dibwys. Mae’n tarddu o’r Lladin - trivium - sy’n llythrennol yn golygu ble mae tair ffordd yn cyfarfod. Dechrau da hyd yn hyn.

 

Rydyn ni wedi darganfod rhai ffeithiau difyr/dibwys lleol...

 

Adeiladwyd Castell Conwy gan y Prif Adeiladwr James o St George

Rhaeadr Ewynnol yw’r rhaeadr fwyaf poblogaidd ym Mhrydain ymysg ymwelwyr

Ym Mhen y Gogarth mae’r mwynglawdd copr cynhanes mwyaf yn y byd

Roedd Tu Hwnt i’r Bont yn llys o’r 15fed ganrif

Honnir bod Arthur Guinness wedi cael ei rysáit am ei gwrw enwog o dafarn yn Llanfairfechan.

 

Fodd bynnag, er bod hwn yn ddiwrnod “dibwys”, mae ffeithiau dibwys yn ffordd wych o ddechrau sgwrs, ennyn diddordeb plant mewn dysgu a gall danio angerdd gydol oes mewn pwnc.  Wedi’r cyfan, fe lwyddodd Ben Schott gyda’i lyfr “Schott’s Miscellany”. Mae hyd yn oed elusen ar gael sy’n defnyddio “Ffeithiau Dibwys” a “Diwrnodau Hwyl” i roi gwên ar wynebau cleifion mewnol.  Felly, rhannwch ddarn o wybodaeth ddibwys heddiw i weld beth fydd yn digwydd...