Dathlu Wythnos Senedd y DU 2019 ledled Aberconwy

Mae Guto Bebb AS yn gwahodd pawb yn Aberconwy i gymryd rhan yn Wythnos Senedd y DU a ‘lleisio eich barn’ ar y materion pwysicaf i chi.

Mae Wythnos Senedd y DU yn ŵyl ledled y DU sy’n cael ei chynnal rhwng 2 ac 8 Tachwedd a’r nod yw cael pobl, yn enwedig pobl ifanc, o gefndiroedd a chymunedau amrywiol, i ymwneud â Senedd y DU a’u grymuso i gymryd rhan.

Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o ddemocratiaeth lwyddiannus, gofyn cwestiynau, meddwl yn feirniadol a gweithio gyda Senedd y DU. Mae ysgolion, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, cymunedau ffydd a sefydliadau ieuenctid sy’n cynrychioli pobl etholaeth ledled y Deyrnas Unedig wedi cofrestru eisoes i fod yn rhan o'r sgwrs.

 

Dywedodd Guto: “Fel yr aelod dros Aberconwy rydw i’n croesawu cyfraniad pobl Aberconwy yn ystod Wythnos Senedd y DU 2019. Rydw i’n benderfynol o sicrhau bod ein pleidleiswyr ni a dinasyddion yfory’n deall pa mor hanfodol yw eu cyfranogiad nhw yn ein democratiaeth ni, ac rydw i’n gyffrous o weld cymaint o ysgolion, sefydliadau iwnifform a grwpiau lleol yn cymryd rhan.”

Yn 2018, cymerodd bron i filiwn o bobl ran yn Wythnos Senedd y DU, gyda mwy na 8,100 o weithgareddau. Mae disgwyl i ŵyl Wythnos Senedd y DU eleni fod y fwyaf erioed gyda mwy fyth o weithgareddau a phobl yn cymryd rhan.

Dywedodd David Clark, Pennaeth Addysg ac Ymgysylltu Senedd y DU: “Mae cymaint o weithgareddau cyffrous yn cael eu cynnal ar gyfer Wythnos Senedd y DU eleni, gan gynnwys y rhai sy’n digwydd yn Aberconwy.

“Mae cyfle i ysgolion, gweithleoedd a grwpiau cymunedol ledled Aberconwy leisio eu barn ar y materion sydd bwysicaf iddyn nhw. Mae Wythnos Senedd y DU yn ffordd grêt o gael gwybod mwy am ffyrdd o fod yn rhan o’n democratiaeth lwyddiannus ni, boed i bleidleisio, ymgyrchu neu gwestiynu eu AS.”

Bydd y rhai sy’n cofrestru ar gyfer Wythnos Senedd y DU yn derbyn cit am ddim yn llawn adnoddau a llyfryn gweithgareddau yn benodol ar gyfer gwahanol fathau o sefydliadau.