Dadl Ffeibrosis Systig 10 Mehefin 2019 Westminster Hall

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trefnu’r ddadl ganlynol ar fynediad at Orkambi a chyffuriau eraill i bobl sydd â ffeibrosis systig.

Cynhelir dadleuon y Pwyllgor Deisebau yn Neuadd San Steffan ar ddyddiau Llun o 4.30pm ymlaen, am hyd at dair awr. Anogir yr aelodau fyddai’n hoffi siarad yn y dadleuon hyn i roi eu henw i lawr i siarad yn y ffordd arferol gyda Swyddfa’r Siaradwr.

 

Manylion y ddadl

 

Dydd Llun 10 Mehefin

“Bod y Tŷ hwn wedi ystyried e-ddeiseb 231602 sy’n berthnasol i Orkambi a chyffuriau eraill ar gyfer pobl sydd â ffeibrosis systig”

https://petition.parliament.uk/petitions/231602

Bydd y cynnig yn cael ei symud gan Paul Scully AS, aelod o’r Pwyllgor Deisebau.

#DadlFfeibrosisSystig

 

Mae 466 o bobl yn Aberconwy wedi llofnodi'r ddeiseb yma. Rwyf wedi cael ymweliad gan nifer o rieni sy’n teimlo’n gryf iawn am y mater yma, ac wedi cyfarfod â nhw. Mae eu hymrwymiad wedi gwneud argraff fawr arnaf i. Mae posib darllen mwy am y teuluoedd yn Aberconwy sydd wedi’u heffeithio yma.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-45215134