Congratulations to Bro Machno community villages. // Llongyfarchiadau i bentrefi cymuned Bro Machno.

Congratulations are due to the community of Bro Machno after being announced the winning Conwy Village for 2018.  The Bro Machno community area lies south of Betws y Coed, extending towards the slopes of the Manod mountains near Blaenau Ffestiniog.  It is home to Llyn Conwy, the origin of the river the county borough takes its name from and includes the villages of Penmachno and Cwm Penmachno.  Dolgarrog, Eglwysbach, Llangernyw and Ysbyty Ifan were all highly commended.

The competition is a brand-new take on the Best Kept Village Award, organised by the Campaign for the Protection of Rural Wales (CPRW) and supported by Garfield Weston Foundation and the Millennium Stadium Charitable Trust.  In choosing Bro Machno as the winners, the judges were impressed by the positive way the villages had confronted the challenges facing isolated quarrying communities.  Cwm Penmachno’s church, which has been reopened as a community hub with a heritage room celebrating the area’s history.  The important sense of community spirit was key in securing the top spot.

Congratulations to all those from all the villages who worked hard taking part in the competition.

 

Llongyfarchiadau i gymuned Bro Machno am ennill Gwobr Pentrefi Conwy 2018.  Mae ardal gymunedol Bro Machno i’r de o Fetws y Coed, ac mae’n ymestyn tuag at lethrau mynyddoedd Manod ger Blaenau Ffestiniog.  Dyma gartref Llyn Conwy, tarddiad yr afon sydd wedi rhoi ei henw i’r fwrdeistref sirol, ac mae’n cynnwys pentrefi Penmachno a Chwm Penmachno.  Crafodd Dolgarrog, Eglwysbach, Llangernyw ac Ysbyty Ifan oll gymeradwyaeth uchel.

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei threfnu gan Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig ac yn cael ei chefnogi gan Sefydliad Garfield Weston ac Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, ac mae’n rhoi gogwydd newydd sbon ar Wobr y Pentref Gorau.   Roedd y ffordd gadarnhaol yr oedd y pentrefi wedi mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu cymunedau chwareli diarffordd wedi creu argraff ar y beirniaid, a ddewisodd Bro Machno fel enillydd.  Mae Eglwys Cwm Penmachno wedi cael ei hailagor fel canolfan gymunedol gydag ystafell dreftadaeth sy’n dathlu hanes yr ardal.   Roedd yr ymdeimlad pwysig o ysbryd cymunedol yn bwysig iawn ar gyfer cyrraedd y brig.

Llongyfarchiadau i bawb o’r pentrefi i gyd sydd wedi gweithio’n galed wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth.