Clwb Rotari Llandudno - Hanner can mlynedd fel newyddiadurwr

Mae Judith Phillips yn ffrind i Rotari Llandudno ers amser maith ac felly y bu i dyrfa lawn o 30 o aelodau, ffrindiau ac ymwelwyr ddod i Westy Cae Môr, Llandudno, ddydd Mawrth 19eg Mawrth i glywed Judith yn siarad am ei 50 mlynedd a mwy mewn newyddiaduraeth.

Bu Judith yn gweithio am gyfnod i asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus yn Llundain ond mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa gyda’r North Wales Weekly News a’r Daily Post ac mae hi’n dal i ysgrifennu colofn wythnosol i’r ddau bapur.

 

Decheuodd Judith fel prentis ac aeth â ni ar siwrnai drwy rai o’i phrofiadau mwyaf rhyfedd, a oedd yn cynnwys cyfweld gwraig weddw ar draws yr arch agored (yr ymadawedig oedd testun y cyfweliad), cyfarfyddiad â Paul McCartney, heb ei drowsus (peidiwch â gofyn, meddai Judith – ond fe wnaethon ni!), gyrru tanc Challenger, cael ei chyflwyno i Ddug Caeredin fel “hottie” (trueni, ond does dim ffilm o’r achlysur wedi goroesi) a hedfan un o awyrennau Hercules yr RAF. Bu gan yr Archesgob Runcie a Llywodraethwr Banc Lloegr Mervyn King hefyd rannau bach yn y ddrama estynedig hon.

 

Un gwrandäwr a gymerodd ddiddordeb arbennig yn y sgwrs oedd ein gwestai 17 oed, Amy Elverstone, a ddechreuodd gwrs mewn newyddiaduriaeth ym Mhrifysgol Moores fis Medi y llynedd. Rydym eisoes wedi trefnu gyda Amy iddi ddod i siarad â ni am ei 50 mlynedd hi mewn newyddiaduriaeth, felly, “gwyliwch y gofod”, fel mae newyddiadurwyr yn hoff o’i ddweud.

Roeddem yn falch hefyd o groesawu’r Rotariad Simon Wheeler a’i wraig Sandra; Simon yw Llywydd Clwb Rotari Cheltenham eleni. Ymunodd Paul a Marie o North Wales Business Energy â ni unwaith eto, hefyd. Rhwng popeth, roedd hi’n noson a hanner!

 

 

 

 

Roeddem wrth ein bodd o gael y datganiad diddorol hwn i’r wasg gan Glwb Rotari Llandudno. Mae’n sôn am y sgwrs hon a oedd, mae’n sicr, yn hynod o ddiddorol. Rydym yn siŵr eich bod chi bob amser yn mwynhau darllen erthyglau lleol Judith yn y Weekly News gymaint ag ydym ni. Llais lleol yn siarad yn wybodus am faterion lleol bob amser a chanddi’r profiad i’w rhoi mewn persbectif.