Classic car ride to Bodnant Garden. / Taith cerbydau clasurol i Ardd Bodnant.

Once or twice a year, Llandudno Rotary Club organises a “Great Day Out”, taking day-patients from St. David’s Hospice on a classic car ride along the lower part of the Conwy Valley and up to Bodnant Garden.  The next Great Day Out is Monday, 21st May.

Volunteer car owners will leave the Hospice at 10:30, returning by 16:30, with a light lunch provided by the Rotary Club.  The Club are looking for volunteers from the vintage car community and are hopeful that volunteers will come forward to help make this a great day out. 

If you are a classic car owner and require more information about this volunteering day, please ring Rotarian Ian Trevette on 01492 650871 or email ian.trevette@btopenworld.com

If you love your limo, why not let someone very deserving of a break love it too - just for a day!?

 

Unwaith neu ddwywaith y flwyddyn, mae Clwb Rotari Llandudno yn trefnu "Diwrnod Allan", gan fynd â chleifion dydd o Hosbis Dewi Sant ar daith mewn cerbydau clasurol ar hyd rhan isaf Dyffryn Conwy ac i Ardd Bodnant.  Cynhelir y Diwrnod Allan nesaf ddydd Llun, 21 Mai.

Bydd gwirfoddolwyr sy'n berchen ar geir o'r fath yn gadael yr Hosbis am 10:30, gan ddychwelyd erbyn 16:30, gyda chinio ysgafn yn cael ei ddarparu gan y Clwb Rotari.  Mae'r Clwb yn chwilio am wirfoddolwyr o blith y gymuned hen geir ac yn gobeithio y bydd gwirfoddolwyr yn cynnig helpu i wneud hwn yn ddiwrnod gwych. 

Os ydych chi'n berchen ar gar clasurol a’ch bod chi eisiau rhagor o wybodaeth am y diwrnod gwirfoddoli hwn, ffoniwch Ian Trevette yn y Rotari ar 01492 650871 neu e-bostiwch ian.trevette@btopenworld.com

Os ydych chi wrth eich bodd â'ch limo, beth am adael i rywun arall sy'n haeddu seibiant ei fwynhau hefyd - dim ond am ddiwrnod!?