Speeches

The future for transport policy in Wales. / Dyfodol Polisi Trafnidiaeth Cymru.

Parliamentary Undersecretary of State for Wales and Aberconwy MP Guto Bebb recently spoke at Policy Forum for Wales’ seminar, “The future for transport policy in Wales - 15 September 2016”.

Yn ddiweddar siaradodd Guto Bebb, AS Aberconwy ac Is-weinidog yn Swyddfa Cymru, mewn seminar gan Fforwm Polisïau Cymru ar “Ddyfodol y Polisi Trafnidiaeth yng Nghymru – 15 Medi 2016”.