Opinions

Books are my Bag 2015

As a former bookshop owner, Aberconwy MP Guto Bebb was interested to hear about the events held by the Books are my Bag 2015 campaign.  Books are my Bag is a nationwide campaign backed by publishers, retailers and authors to celebrate the UK’s high street bookshops.  

Ali Al-Nimr

Aberconwy MP Guto Bebb has been contacted by a number of constituents about the plight of a young Saudi Arabian, Ali al-Nimr who has been sentenced to death by crucifixion.  Her Majesty’s Government has stated “the abolition of the death penalty is a human rights priority for the UK. The UK opposes the death penalty in all circumstances.”  This is a summary of the information currently available.Mae nifer o etholwyr wedi cysylltu ag Aelod Seneddol Aberconwy, Guto Bebb ynghylch Ali al-Nimr sydd wedi cael ei ddedfrydu i farwolaeth drwy gael ei groeshoelio. Dyma grynodeb o’r wybodaeth sydd ar gael i  ni ar hyn o bryd. 

Tax Help for Older People

Aberconwy MP Guto Bebb was interested to receive an update on the activities of Tax Help for Older People, a service provided by the charity Tax Volunteers.Tax Help for Older People provides support for older people on low incomes in dealing with their tax affairs.  Many older people with low incomes do not have the means to afford professional advice to support them in dealing with their affairs.  Tax Help for Older People aims to help older people to regain control over their tax finances and reduce the stress, anxiety and financial loss caused by confusing tax burdens.  Roedd gan Aelod Seneddol Aberconwy, Guto Bebb ddiddordeb mewn clywed am y gwasanaeth a gynigir i bobl hŷn ar faterion treth gan yr elusen Gwirfoddolwyr Treth.

Mae’r elusen yn cynorthwyo pobl mewn oed ar incwm isel i ddelio â’u materion treth oherwydd, yn aml nid oes gan bobl hŷn y modd i dalu am gyngor proffesiynol.

Raptor Alliance supports changes to Wildlife Law | Y Gynghrair o Blaid Adar Ysglyfaethus yn Cefnogi Newidiadau i’r Ddeddf ar Fywyd Gwyllt

Aberconwy MP Guto Bebb was interested to hear about a proposed change in the law which will protect racing pigeons up and down the UK.  The proposed changes are supported by the Raptor Alliance, who lobby on behalf of pigeon fanciers throughout the UK.  Roedd gan Aelod Seneddol Aberconwy ddiddordeb mewn clywed am newid arfaethedig i’r Ddeddf fydd yn amddiffyn colomennod rasio yn y DU. Cefnogir y newidiadau hyn hefyd gan y Gynghrair o Blaid Adar Ysglyfaethus sy’n lobïo ar ran bridwyr colomennod.