Opinions

Merry Christmas from Unison Wales. / Nadolig Llawen gan Unsain Cymru.

Good to see Unison are getting into the Christmas spirit. We were out when they called (visiting the Penmaenmawr and Llanfairfechan A55 roundabout consultation) but they left us a card.

Merry Christmas!

Braf iawn yw gweld bod Unsain yn ymuno yn ysbryd yr Ŵyl. ‘Doedden ni ddim yno pan ddaethon nhw draw (roeddem yn ymweld â'r ymgynghoriad ynghylch cylchfan Penmaenmawr a Llanfairfechan ar yr A55) ond roedden nhw wedi gadael cerdyn i ni.

Nadolig Llawen!

Guto's Week, 5th October 2017

Including this week....
• Conservative Party Conference 2017
• Hawl i Holi
• Welsh speakers abroad ?
• Brexit - Ireland’s perspective ??
• Toyota UK ?
• Engineering in Wales
• Securing a good Brexit deal for Britain