Local News

Incredible Edible Conwy

One of the noticeable features of Conwy this summer has been the planters which have been provided by “Incredible Edible”.  Incredible Edible is a movement all about food: growing and eating food in your local community.

Raw Goat Milk Soap made in Llandudno/Sebon o Lefrith Amrwd Gafr

With the chain glinting in the sunlight – another five photographs and we managed to walk another five yards tempted across the road by the fantastic array of beautiful looking soaps and gifts on offer – we discovered – by The Soaping Goat.  So – here we met an effervescent farmers wife from Crai

Ladies in Hats... with History

It really was the ladies in their hats that drew us across the road.  Sally and Phyllis were in Victorian garb which we recall having seen on a previous event some years ago at Bodnant.

Bees in Bali/Mêl o Bali

Fantastic visit to the Honey Fair in Conwy, most importantly accompanying the Mayor of Conwy and but also representing Guto (who is abroad with the APPG).  In brilliant sunshine we met so many interesting people just visiting and others selling.  It took us two and a half hours to walk the High S

Llanfairfechan Post Office

The Post Office are delighted to let you know that following the temporary closure Llanfairfechan Post Office the branch will be re-opening on Thursday 18 October 2018. This will be in a new location - Village Food & Wine, Village Road, Llanfairfechan, LL33 0NH.  

 

 

Report from Business Wales has good news for Welsh food and drink. / Newyddion da i fwyd a diod yng Nghymru mewn adroddiad gan Fusnes Cymru.

Aberconwy is home to some fantastic food and drink producers.  Sausages and lamb from Edwards of Conwy, butter and cheese from Bodnant, wine from Gwinllan, gin from Snowdonia Distillery and cakes from Siwgr a Sbeis in Llanrwst are just a tiny snapshot of the high quality food and drink on offer from Aberconwy producers. 

Mae llawer o gynhyrchwyr bwyd a diod gwych yn Aberconwy.  Cig oen a sosejis gan Edwards o Gonwy, menyn a chaws gan Bodnant, gwin gan Gwinllan, gin gan Snowdonia Distillery a chacennau gan Siwgr a Sbeis yn Llanrwst – dim ond ychydig o blith nifer fawr o’r bwydydd a’r diodydd o safon uchel sydd ar gael gan gynhyrchwyr yn Aberconwy yw'r rhain. 

Campaign to save listed buildings. / Ymgyrch i ddiogelu adeiladau rhestredig.

Are you interested in supporting local owners to protect our heritage? We are fortunate to have a wide range of buildings, castles, guest houses, historic houses and farmhouses in the constituency that are listed.

A hoffech chi helpu perchnogion lleol i warchod ein treftadaeth? Rydym yn ffodus o gael amrywiaeth eang o adeiladau, cestyll, gwestai bach, tai hanesyddol a ffermdai yn yr etholaeth sydd wedi’u rhestru.

FUW members tackle Snowdon for charity. / Aelodau Undeb Amaethwyr Cymru yn cyrraedd copa’r Wyddfa er mwyn achosion da.

Members and staff from the Farmers Union of Wales have recently taken on the highest mountain in Wales and England, climbing six of the routes up Snowdon in twelve hours, all in the name of charity.  Some of those taking part in the fundraiser climbed the mountain three times in the twelve hours available, raising over £1300 for the Union’s President’s charities, Alzheimer’s Society Cymru and The Farming Community Network.  Well done to all involved!  

Yn ddiweddar bu aelodau a staff Undeb Amaethwyr Cymru’n herio’r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, gan ddringo chwech o’r llwybrau i gopa’r Wyddfa mewn deuddeg awr, a hynny i gyd i godi arian at achosion da. Roedd ambell un o’r rhai a gymerodd ran wedi dringo’r mynydd dair gwaith yn y deuddeg awr oedd ar gael, gan godi dros £1300 i elusennau Llywydd yr Undeb, Cymdeithas Alzheimer’s Cymru a’r Rhwydwaith Cymunedau Ffermio.  Da iawn bawb a gymerodd ran!

Conwy Valley SOB story. / Trafferth mewn Tafarn yn Nyffryn Conwy.

At the beginning of August I was pleased to hear that a local community group had got together to try and save The Bull Inn in Llanbedr y Cennin. Since then I’ve been able to meet with a representative of the group and have been really impressed with how quickly the SOB story (Save our Bull) campaign has progressed.

Ddechrau mis Awst, roeddwn i’n falch o glywed bod grŵp cymunedol lleol wedi cael ei ffurfio i geisio achub The Bull Inn, yn Llanbedr-y-Cennin. Rwyf wedi gallu cwrdd â chynrychiolydd o’r grŵp ers hynny ac mae cynnydd ymgyrch SOB (Save our Bull) wedi bod yn rhagorol.