Local News

Llandudno Rotary Club - Fifty years a journalist

Judith Phillips is a longstanding friend of Llandudno Rotary and so it was a capacity crowd of 30 members, friends and visitors who came to Cae Mor Hotel, Llandudno on Tuesday 19th March to hear Judith talk about her 50+ years in journalism

Mae Network Rail Cymru a’r Gororau wedi cyhoeddi ffilm drôn

Mae Network Rail Cymru a’r Gororau wedi cyhoeddi ffilm drôn sy’n dangos y difrod helaeth a achoswyd gan Storm Gareth ar Reilffordd Dyffryn Conwy. Bydd y rheilffordd sy’n rhedeg rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog ar gau am nifer o fisoedd.

Drone footage released by Network Rail Wales and Borders

Drone footage released by Network Rail Wales and Borders shows the extensive damage caused by Storm Gareth on the Conwy Valley Line. The line, which runs between Llandudno Junction and Blaenau Ffestniog, will remain closed for a number of months.

DIWRNOD YMWYBYDDIAETH PWYSEDD GWAED

“DIWRNOD YMWYBYDDIAETH PWYSEDD GWAED”

Ddydd Sadwrn 30ain Mawrth 2019, rhwng 10am a 2pm, bydd y Rotariad Dr. Ashok Harshey a’i dîm yn yr ystafell gymunedol yn Eglwys St John, Stryd Mostyn, yng nghanol Llandudno.

 

BLOOD PRESSURE AWARENESS DAY

“BLOOD PRESSURE AWARENESS DAY”

ON Saturday 30th March 2019, from 10 am to 2pm Rotarian Dr. Ashok Harshey and his team will be at the community room of St John’s Church, Mostyn Street in the centre of Llandudno.

 

‘Archaeoleg a Datblygu yng Ngogledd-orllewin Cymru’

‘Archaeoleg a Datblygu yng Ngogledd-orllewin Cymru’

Jenny Emmett, Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd

Neuadd Goffa Betws-y-coed

7.30 pm, nos Fawrth 26 Mawrth 2019

 

NODER FOD Y LLEOLIAD WEDI NEWID:

 

Croeso i bawb...Lluniaeth ar gael

Newyddion gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno

Yn Ffau’r Llewod

 

Mae gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno hanes balch o wneud gwaith elusennol a chymdeithasol yn y dref ac er bod gan y ddau sefydliad ei gymeriad a’i draddodiadau gwahanol ei hun, maen nhw bob amser yn awyddus i ymwneud â’i gilydd.

 

News from Llandudno Rotary and Llandudno Lions

Stepping into the Lions’ Den

 

Llandudno Rotary and Llandudno Lions each has a proud record of charitable and social work in the town and although each has its distinct character and traditions, each organisation has always been keen to relate to the  other